[anysurfer.logo]

Zin in experiment?

Zin in experiment?

Jeugdwerk   |  17 JUNI 2019

Een experimenteel project, we hebben er allemaal wel al eentje opgezet. Denk aan de pop wiens haar je per ongeluk in brand stak door de haardroger of aan de hond die nog steeds kwaad naar je kijkt omdat je ooit een slee bevestigde aan diens achterpoten. Experiment is eigen aan kinderen en jongeren, geen wonder dat organisaties hier hard op inzetten. Zij gaan natuurlijk veel verder dan de poppen en hondenverhalen van hierboven. Zij kiezen voor een vernieuwende methodiek of inhoud om zo in te spelen op de actuele ontwikkelingen en behoeften binnen de jeugdsector of gewoon in het leven van jonge mensen. Het huidige beleid speelt hierop in door deze organisaties te ondersteunen met een subsidie voor experimentele projecten.

Je kan een experimenteel project opzetten op een van de volgende terreinen: 

  • Jeugdwerk (Vlaams niveau)
  • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd (Vlaams niveau)
  • Cultuureducatie van de jeugd (Vlaams niveau)
  • Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap (Bovenlokaal niveau) 

Op 19 juni geeft het Departement Cultuur, Jeugd & Media een infosessie.

De gesubsidieerde projecten

Momenteel (van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019) lopen er 20 experimentele projecten. Het departement Cultuur, Jeugd en Media plaatste al deze projecten met een korte beschrijving in dit overzichtsdocument. Wij lichten er graag twee wat uitgebreider toe: 

Rebootcamp

CAD Limburg organiseert kampen voor compulsieve gamers met als doel deze jongeren een netwerk buiten het gamen te faciliteren. De jongeren leren enerzijds een offline netwerk uitbouwen en anderzijds leren ze om hun vrije tijd anders in te vullen. Aan het kamp nemen enkel jongeren deel met een passie voor gamen. Ze delen ervaringen en reflecteren samen over hun gamegedrag. De insteek van de begeleiders is ervaringsgericht, zonder de therapeutische kijk te verliezen.

Momenteel zet de organisatie vooral in op bruggen bouwen naar andere (jeugd)organisaties en diensten. Op die manier proberen ze de drempel voor de deelnemende jongeren naar het reguliere vrijetijdsaanbod te verlagen. Wil je graag meer weten over het project? Neem dan een kijkje op de website van Rebootcamp.  

Doof en Jong Vlaanderen vzw

Doof & Jong wil het jeugdwerk in de Vlaamse Dovengemeenschap versterken en uitbreiden door jongeren vorming aan te bieden over jeugdwerk, en door met actoren in de omgeving van het dove kind te netwerken ter bewustmaking van het vrijetijdsaanbod in Vlaamse Gebarentaal. Daarnaast maakt ze haar activiteiten toegankelijker voor kinderen en jongeren die geïntegreerd zijn in het regulier onderwijs en die weinig of geen Vlaamse gebarentaal beheersen.

De organisatie werkte bijvoorbeeld samen met Koning Kevin om enkel dove jongeren de instructeurscursus te laten volgen zodat ze nadien animatoropleidingen kunnen geven. Wil je graag meer weten over Doof & Jong? Neem dan een kijkje op hun website.  

Zelf een experimenteel project opzetten?

Het Departement organiseert op 19 juni van 13u30 tot 15u30 een infosessie voor organisaties die graag een experimenteel project willen opzetten. Meer informatie en de inschrijvingslink voor de infosessie vind je hieronder.  De indiendatum voor je dossier is 1 september. Op de website van het Departement CJM vind je meer informatie terug over de subsidievoorwaarden. Opgepast: je kan geen experimenteel project indienen als je een werkingssubsidie ontvangt binnen het Vlaams decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.