[anysurfer.logo]

Vul je UBO-register nu aan en vermijd een boete

Vul je UBO-register nu aan en vermijd een boete

Jeugdwerk   |  21 DECEMBER 2021

Begin december kregen her en der in het middenveld verenigingen de boodschap dat ze een boete verschuldigd waren omdat ze hun UBO-register niet (goed) hadden aangevuld. Dat register is nieuw sinds 2019 en moet jaarlijks nagekeken en eventueel geactualiseerd worden, maar pas dit jaar werd de controle op die aanvulling een versnelling hoger geschakeld. Met als gevolg dat sommige organisaties dit jaar voor het eerst tegen een boete aanliepen.

Er is wat goed nieuws: na een gezamenlijk pleidooi van verenigingen en sectoren (waaronder ook Formaat) verleende de federale minister van Financiën Vincent Van Peteghem uitstel aan verenigingen om alsnog vóór 1 januari 2022 het UBO-register in orde te brengen. Al uitgeschreven boetes worden kwijtgescholden, enkel wie ná 1 januari nog steeds niet in orde is, kan een nieuwe boete verwachten. 

Een warme oproep dus aan alle verenigingen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen - en het door te zeggen aan bevriende organisaties!

Wat is het UBO-register ook alweer?

Het UBO-register is een register van alle "uiteindelijke begunstigden" van je vzw (oftewel: ultimate beneficial owners). In de praktijk gaat het voor een vzw meestal om:

 • de leden van de raad van bestuur
 • het dagelijks bestuur (komt normaal alleen bij zeer grote vzw's voor)
 • de gemachtigden om de organisatie te vertegenwoordigen (bv. personeelsleden die de vzw mogen vertegenwoordigen)

In de FAQ van Scwitch, de zakelijke dienstverlener van het sociaal-cultureel werk, vind je het antwoord op mogelijke vragen over de uiteindelijke begunstigden van je organisatie.

Hoe vul ik het UBO-register aan? 

Scwitch maakte ook een handige video van 5 minuten die je doorheen het UBO-register gidst

 De FOD Financiën maakte zelf een eigen gebruikershandleiding op.  

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme