[anysurfer.logo]

Het UBO-register

Het UBO-register

Zakelijk organisatiebeleid
regulitis drempels in tekst

Het UBO-register zag het licht via de wet van 18 september 2017, een wet die op haar beurt een implementatie vormt van een Europese richtlijn.

UBO-wat?

UBO staat voor "ultimate beneficial owner", oftewel: "uiteindelijke begunstigde". De wetgeving en het register zijn bedoeld om te voorkomen dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een rechtspersoon voor bv. het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. 

Daarom moeten alle ondernemingen, maar ook vzw's en stichtingen, de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden vastleggen in een centraal register bij de FOD Financiën, het UBO-register. Die uiteindelijke begunstigden zijn alle natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan, met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn. 

 Merk op: feitelijke verenigingen zijn niet verplicht zich in het UBO-register in te schrijven!

Oké, hoe ga ik hiermee aan de slag?

Nagaan wie de uiteindelijke begunstigden van je organisatie zijn, en hoe je ze kunt inschrijven in het UBO-register... het antwoord op deze en andere vragen vind je in de FAQ van Scwitch.

De FOD Financiën maakte zelf ook een aparte gebruikershandleiding voor vzw's.