[anysurfer.logo]

Vorming diversiteit in het jeugdwerk

Vorming diversiteit in het jeugdwerk

Jeugdwerk   |  7 OKTOBER 2019

Jeugdwerk Voor Allen streeft ernaar om lokale jeugdwerkers te ondersteunen in hun noden over diversiteit. Heel wat instructeurs in het jeugdwerk geven reeds vorming hierover tijdens vormingen op maat, tijdens een animator of hoofdanimatorcursussen.


Ondanks de vele inspanningen blijft het vaak zoeken naar de juiste combinatie van ervaringen, kennis, expertise en methodieken. Samen met partners van Jeugdwerk Voor Allen en andere instructeurs uit het jeugdwerk wisselen we methodieken uit over vorming geven en over diversiteit. We leren van ervaringen van anderen en doen inspiratie op.

De Ambrassade brengt inzichten mee uit hun visienota over diversiteit in/en het jeugdwerk en zet ons aan tot actie. 

Praktisch

  • Wanneer? 16 November van 10u tot 17u
  • Waar? VCOK, Gent
  • Organisator: Jeugdwerk voor Allen
  • Doelgroep: vrijwillige en professionele instructeurs die vorming geven in het jeugdwerk (met interesse in thema diversiteit)