[anysurfer.logo]

Update: hervorming van de patrimoniumtaks

Update: hervorming van de patrimoniumtaks

  |  22 MAART 2024

De patrimoniumtaks, ook wel gekend als de taks op vzw's of taks tot vergoeding van de successierechten is een belasting waar vzw's, private stichtingen en internationale vzw's aan onderworpen worden. De taks werd in 1921 ingevoerd en moet compenseren dat deze rechtsvormen geen successierechten moeten betalen. Eind 2023 keurde de Kamer een hervorming van de patrimoniumtaks goed. We zijn tevreden dat er bij deze hervorming een gedeeltelijke vrijstelling voor het jeugdwerk werd voorzien. Helaas wordt deze vrijstelling niet automatisch toegekend en moeten verenigingen zelf aangeven recht te hebben op de gedeeltelijke vrijstelling.

Hoe zit het met de gedeeltelijke vrijstelling? 

Deze gedeeltelijke vrijstelling is gebaseerd op de vrijstelling voor btw, artikel 44§2,2°van het btw-wetboek. Het gaat om een gedeeltelijke vrijstelling omdat 62,3% van het patrimonium is vrijgesteld. Bij de berekening van de belasting wordt dus maar 37,7% van je patrimonium in rekening gebracht. In praktijk betekent dit dat het jeugdwerk is vrijgesteld tot een bedrag van 132 626 euro. 

Ook werd er een bepaling opgenomen dat vzw's die gebouwen beheren die voor minsten 75% gebruikt worden door vzw's die zelf vallen onder de vrijstelling ook kunnen genieten van de vrijstelling.  

Hoeveel moet je dan betalen? 

De taks kent een progressief tarief en is gebaseerd op alle eigendommen van de vzw en moet jaarlijks betaald worden. Concreet gaat het dus over de waarde van onroerende e roerende goederen, beleggingen, spaargeld, enzovoort. Werkingsmiddelen die tijdens het jaar gebruikt worden tellen niet mee. De volgende tarieven zijn van toepassing: 

Tarieven zonder vrijstelling:

 • tot 50.000 euro: vrijgesteld 
 • 50.000,01 euro – 250.000 euro: 0,15% 
 • 250.000,01 euro – 500.000 euro: 0,30% 
 • > 500.000 euro: 0,45 %    

Tarieven met vrijstelling: 

 • tot 132.626 euro: vrijgesteld 
 • 132.626,01 euro – 663.129,97 euro: 0,15% 
 • 663.129,98 euro – 1326259,95 euro: 0,30% 
 • > 1.326.259,95 euro: 0,45 % 

Wat wijzigt er nog? 

Naast de aanpassingen van de tarieven worden verenigingen met een vermogen tot 50.000 euro vrijgesteld van de aangifteverplichting. Dit is een stap vooruit want tot op heden moesten alle vzw's, ook degene die vrijgesteld waren een aangifte indienen. 

Ook zal de aangifte in de toekomst niet meer op papier maar wel digitaal gebeuren. Ook besliste de federale regering ook om de fiscale controles op vzw's op te voeren. Vzw's die te veel commerciële activiteiten uitvoeren dreigen belast te worden onder de vennootschapsbelasting. Welke gevolgen deze controles voor het jeugdwerk zullen hebben is nog onduidelijk. Jeugd is een gemeenschapsbevoegdheid, een erkenning als jeugdwerk organisatie zou moeten volstaan om niet belast te worden als vennootschap. 

Wanneer moet je aangifte doen? 

De deadline voor de aangifte van de patrimoniumtaks ligt op 31 maart. Dit jaar wordt de deadline verlegt naar 2 april (voor 12u) omdat 31 maart in het weekend valt. 

Wat denken wij over de patrimoniumtaks? 

Samen met de De Federatie, de Vlaamse Sportfederatie en de Vlaamse Jeugdraad blijven we pleiten voor een volledige afschaffing van de patrimoniumtaks. Een taks op vermogen is zeker gerechtvaardigd indien dit vermogen een rechtstreekse verrijking van eigenaars of aandeelhouders, tot doel heeft. Maar jeugdorganisaties, sociaal-culturele, amateurkunsten-, sportorganisaties, hebben geen persoonlijke verrijking tot doel. Het is – integendeel – een investering in de gemeenschap. Bezittingen worden benut ten voordele van deelnemers, amateurkunstenaars, publieke sporters en jongeren. Hen daarop extra belasten, lijkt op een bestraffing van hun werking. Ons volledig standpunt kan je lezen op www.regulitis.be. 

Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk