[anysurfer.logo]

Hervorming van de patrimoniumtaks

Hervorming van de patrimoniumtaks

Jeugdwerk   |  3 JANUARI 2024

De Kamer stemde nog juist voor het jaareinde over de hervorming van de patrimoniumtaks, ook wel gekend als de taks op vzw's of taks tot vergoeding van de successierechten. Deze hervorming kwam er als gevolg van het begrotingsakkoord waarbij men oorspronkelijk op een extra opbrengst van 82 miljoen euro rekende. De goedkeuring was een moeizaam proces waarbij de Brusselse regering dreigde om een belangenconflict in te roepen, de federale oppositie naar de Raad van State trok en de meerderheid nog een amendementen met uitzondering indiende. Doordat de laatste zitting voor kerstvakantie uitliep werd er geschorst en kwamen de parementsleden tijdens de kerstvakantie, op 28 december, uitzonderlijk samen voor de goedkeuring. 

Maar wat is er juist beslist? 

De patrimoniumtaks werd in 1921 ingevoerd en bleef tot nu zo goed als ongewijzigd. Vzw's en private stichtingen moesten een taks betalen van 0,17% op hun patrimonium waarbij de eerste 25.000 euro werden vrijgesteld. De vlakke taks van 0,17% wordt vervangen door een progressief tarief en de vrijstelling stijgt naar 50.000 euro. En naar analogie met de btw-regelgeving krijgen enkele sectoren een gedeeltelijke vrijstelling. Onder andere dankzij het werk van de Vlaamse Jeugdraad zullen ook jeugdorganisaties zich kunnen beroepen op deze vrijstelling. Door het toekennen van uitzonderingen zakt de verwachte opbrengst voor de schatkist van 82 miljoen naar 77 miljoen euro.  

De volgende tarieven zullen van toepassing zijn:

  •  tot 50.000 euro: vrijgesteld 
  • 50.000,01 euro – 250.000 euro: 0,15% 
  • 250.000,01 euro – 500.000 euro: 0,30% 
  • > 500.000 euro: 0,45 %  
Kleine vzw's gaan er na de hervorming dus op vooruit, volgens minister van financiën Vincent Van Peteghem gaat het om 2/3e van de vzw's. Vzw's met een groot patrimonium zullen een hogere belasting moeten betalen. Het gaat dan voornamelijk over verenigingen die onroerende goederen bezitten of erfpachtovereenkomsten hebben.  


Hoe zit het met de gedeeltelijke vrijstelling? 

We zijn blij dat ook het jeugdwerk gedeeltelijk wordt vrijstelling voor de patrimoniumtaks. Deze gedeeltelijke vrijstelling is gebaseerd op de vrijstelling voor btw, artikel 44§2,2°van het btw-wetboek. Het gaat om een gedeeltelijke vrijstelling omdat 62,3% van het patrimonium is vrijgesteld. Bij de berekening van de belasting wordt dus maar 37,7% van je patrimonium in rekening gebracht. In praktijk betekent dit dat het jeugdwerk is vrijgesteld tot een bedrag van 132 626 euro. 

Vermogen

100.000 euro

200.000 euro

400.000 euro

1.000.000 euro

3.000.000 euro

10.000.000 euro 


Oude taks

170 euro

340 euro

680 euro

1.700 euro

5.100 euro

17.000 euro


Nieuwe taks 

0 euro

38 euro

151 euro

681 euro

3.890 euro

15.765 euro

Samen met de De Federatie, de Vlaamse Sportfederatie en de Vlaamse Jeugdraad blijven we pleiten voor een volledige afschaffing van de patrimoniumtaks. Een taks op vermogen is zeker gerechtvaardigd indien dit vermogen een rechtstreekse verrijking van eigenaars of aandeelhouders, tot doel heeft. Maar jeugdorganisaties, sociaal-culturele, amateurkunsten-, sportorganisaties, hebben geen persoonlijke verrijking tot doel. Het is – integendeel – een investering in de gemeenschap. Bezittingen worden benut ten voordele van deelnemers, amateurkunstenaars, publieke sporters en jongeren. Hen daarop extra belasten, lijkt op een bestraffing van hun werking. Ons volledig standpunt kan je lezen op www.regulitis.be

Wat wijzigt er nog? 

Naast de aanpassingen van de tarieven worden verenigingen met een vermogen tot 50.000 euro vrijgesteld van de aangifteverplichting. Dit is een stap vooruit want tot op heden moesten alle vzw's, ook degene die vrijgesteld waren een aangifte indienen. Ook zal de aangifte in de toekomst niet meer op papier maar wel digitaal gebeuren. 

Ook besliste de federale regering ook om de fiscale controles op vzw's op te voeren. Vzw's die te veel commerciële activiteiten uitvoeren dreigen belast te worden onder de vennootschapsbelasting. Welke gevolgen deze controles voor het jeugdwerk zullen hebben is nog onduidelijk. Jeugd is een gemeenschapsbevoegdheid, een erkenning als jeugdwerk organisatie zou moeten volstaan om niet belast te worden als vennootschap. 

Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk