[anysurfer.logo]

Studiedag mentaal welzijn in het jeugdwerk: schrijf je in!

Studiedag mentaal welzijn in het jeugdwerk: schrijf je in!

Jeugdwerk   |  21 SEPTEMBER 2023

Op 14 november organiseren wij in samenwerking met Pimento de studiedag 'Mentaal welzijn in het jeugdwerk'. Om echt te weten te komen welke noden er spelen bij kinderen en jongeren rond mentaal welzijn in het jeugdwerk, is het belangrijk hen zelf aan het woord te laten. Pimento voerde onderzoek in 2022-2023 en presenteert die dag de resultaten. Daarna gaan we in verdiepende sessies in op hoe we nu met de aanbevelingen verder aan de slag kunnen.

Vragen die aan bod komen: 

 • Hoe wordt ‘in verbinding zijn’ ingevuld binnen jeugdwerk? 
 • Hoe wordt nu reeds werk gemaakt van mentaal welzijn zowel impliciet als expliciet? 
 • Wat zijn hefbomen voor een mentaal gezond klimaat? En wat zijn valkuilen? 
 • Hoe voelen kinderen en jongeren zich in het jeugdwerk in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die niet of niet meer in het jeugdwerk actief zijn?

Programma 

9u30–10u: Onthaal met koffie 
10u-12u30: Voorstellen resultaten van het onderzoek, aangevuld met reflecties 
12u30-13u30: Lunch 
13u30-16u: Keuzesessies:  

 • Sessie 1: Divers en drempelverlagend werken - Jonge Helden & Overkop Gent 
 • Sessie 2: Integriteitsbeleid in jouw organisatie - Piment
 • Sessie 3: Aan de slag met het Speelveld mentaal welzijn - De Ambrassade 
 • Sessie 4: WALK PleinPatrons - JES 
 • Sessie 5: Kwetsbaarheid als verbindende kracht - Pimento 
 • Sessie 6: Suïcidepreventie in het jeugdwerk - Laurence Luteijn, CGG-Suïcidepreventiewerker 
 • Sessie 7: Verdiepende plenaire sessie over het onderzoek - De Ambrassade
16u: Afronden met een netwerkreceptie

Senne          Misplon
Senne Misplon
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning