[anysurfer.logo]

Sectorspecifieke steunmaatregelen ten gevolge van corona

Sectorspecifieke steunmaatregelen ten gevolge van corona

Jeugdbeleid   |  2 APRIL 2020

Dat de coronacrisis een bijzonder grote impact op de jeugdwerksector heeft, zowel op vlak van werking, personeel als financiën, hoeft amper herhaald te worden. Het afgelasten van activiteiten sinds 12 maart tot en met 3 mei betekent voor veel organisaties een bijzonder grote hap uit de werkingsmiddelen die nu wegvalt.

Enkele weken geleden brachten we met de beperkte gegevens die we toen konden becijferen in kaart wat de mogelijke financiële impact op de jeugdwerksector was. Met al jullie input konden we zo bijzonder snel een signaal geven aan de Vlaamse overheid, met de uitgestoken hand om samen te werken om de impact zoveel mogelijk in te dijken.

Sectorspecifieke maatregelen

De gezamenlijke zoektocht naar oplossingen, zowel qua uitbreiding van algemene steunmaatregelen naar onze sector als sectorspecifieke maatregelen, heeft ondertussen al een paar eerste resultaten opgeleverd: 

  • Vlaamse subsidies blijven gegarandeerd
  • Er wordt maximale flexibiliteit aan de dag gelegd voor in te dienen erkennings- en subsidiedossiers, net als voor werkingsverslagen.
  • Er kwam een gezamenlijke oproep met minister Dalle tot solidariteit vanuit ouders voor jeugdorganisaties.
  • Er kwam een steunfonds van meer dan 5 miljoen voor sociaal- en jeugdtoerisme.
  • De fiscale attesten voor jeugdwerkactiviteiten die geannuleerd zijn blijven gegarandeerd.
  • De hinderpremie voor bedrijven die volledig moeten sluiten werd uitgebreid naar vzw’s met 1 VTE.
  • Nieuw! Er komt een compensatiepremie voor exploitatiebeperking voor bedrijven en vzw’s met 1 VTE die wel nog werken maar een zwaar omzetverlies lijden.

Uiteraard zijn hiermee niet alle problemen opgelost. Samen met de cultuur- en mediasectoren en de Vlaamse overheid ijveren we sinds half maart daarom voor bijkomende maatregelen, waaronder bv. uitbreiding van bestaande maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid voor freelancers en zelfstandigen in bijberoep, maar ook voor sectorspecifieke financiële maatregelen zoals een steunfonds.

Een steunfonds voor jeugdorganisaties

Eerste berekeningen vanuit de jeugdsector wezen op een mogelijk theoretisch totaal verlies omwille van corona van om en bij de 10 miljoen. In de praktijk zal dat quasi zeker minder zijn, omwille van de al bevestigde steunmaatregelen waar organisaties nu een beroep op kunnen doen (waaronder bv. het steunfonds voor o.a. jeugdtoerisme, de tijdelijke werkloosheid en de oproep tot solidariteit vanuit ouders).

Dat lijkt ook te kloppen met de cijfers die we blijven binnenkrijgen van organisaties. Van alle organisaties in onze sector blijken vooral de cultuureducatieve jeugdwerkorganisaties en vakantieorganisaties het zwaarst getroffen door de coronacrisis. In totaal berekenden we dat de jeugdsector realistisch gezien 4 miljoen nodig zal hebben om de actuele verliezen tegemoet te komen.

Let wel: als de maatregelen tot in de zomer uitgebreid zouden worden, wordt dit een volledig ander verhaal!

Sectoroverschrijdend steunfonds in de steigers

We voerden dus een pleidooi voor een steunfonds, en één dat ondertussen al werd beantwoord: op woensdag 1 april werd door minister-president Jan Jambon aangekondigd dat een sectoroverschrijdend steunfonds in de steigers staat. 200 miljoen zou vrijgemaakt worden voor de cultuur-, jeugd-, sport- en mediasector. Hoe een beroep gedaan zal kunnen worden op de middelen en welke regels hierbij gehanteerd zullen worden, wordt de komende weken uitgewerkt door de Vlaamse overheid, met inspraak van de sectoren.

Hou je financiële gegevens zo goed mogelijk bij

Met de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade doen we er alles aan om de belangen van de jeugdsector hierin zo veel mogelijk te vrijwaren. Daarom blijven we ook werken aan continue updates van cijfers en data van de geleden verliezen door onze organisaties, om zo accuraat mogelijk in kaart te brengen wat corona voor ons betekent. Hou jullie financiële gegevens daarom zo goed mogelijk bij.

Vanuit de overheid wordt een informatieplatform in het leven geroepen waarop organisaties de komende tijd periodiek de financiële impact zullen kunnen aanvullen. Op basis hiervan kunnen we monitoren of steunmaatregelen nog uitgebreid zullen moeten worden. In tussentijd mogen jullie eigen financiële analyses blijven doorsturen naar corona@ambrassade.be. We verzamelen voortdurend alle cases en blijven deze gebruiken in ons overleg met de Vlaamse overheid.  

Gerelateerd nieuws

Gerelateerde artikels