[anysurfer.logo]

Projectoproep sociale integratie

Projectoproep sociale integratie

Jeugdwerk   |  22 MEI 2018

 In 2015 schreef De Ambrassade ism Demos en vele jeugdwerkpartners de visienota 'Diversiteit in het jeugdwerk'. In deze visienota staan onder andere 2 belangrijke beleidsdoelstellingen:

  1. Meer gelijke mogelijkheden creƫren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt.
  2. Meer verbinding realiseren tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke jeugdorganisaties: jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving. Acties moeten zowel voor de hele sector, als binnen de eigen organisatie ondernomen worden.
Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen zoals: 

  • kinderen en jongeren met een beperking
  • kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst
  • kinderen en jongeren in armoede
  • en dit in een intergenerationele verstandhouding. 
Bij deze projectoproep staan de noden van kinderen en jongeren centraal. De oproep mikt op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking, in contact wil brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren.

Praktisch

  • Aanvragen kunnen tot en met 15 juli 2018 ingediend worden.
  • Per project kan je maximaal 75.000 euro ontvangen.
  • De subsidie kan zowel aan personeels- als aan werkingskosten worden besteed.
  • Het aanvraagformulier en meer informatie kan je terugvinden op de website van het departement Cultuur, Jeugd & Media

Voor meer info over Diversiteit in/en het jeugdwerk kan je terecht bij Don Pandzou.