[anysurfer.logo]

Persbericht: Werkzoekende en werkende jongeren over de invloed van Corona op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt

Persbericht: Werkzoekende en werkende jongeren over de invloed van Corona op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt

Jeugdwerk   |  14 JULI 2020

De Ambrassade onderzocht in samenwerking met WAT WAT en VDAB hoe jongeren de impact van Corona voelen op hun (zoektocht naar) werk. Deze bevraging kadert in een groter onderzoek over hoe jongeren kijken naar de toekomst van werk. De online bevraging werd ingevuld door 940 jongeren (517 werkzoekende jongeren en 423 werkende jongeren) tussen 16 en 30 jaar.

Dat het geen rozengeur en maneschijn is tonen deze cijfers. Veel jongeren zien hun toekomst niet rooskleurig in. Daar moet aandacht naar gaan zodat ook deze generatie op een positieve manier hun professionele carrière kan starten.    

Enkele opvallende vaststellingen 

 • Ruim 1 op 2, of 54.4 % van alle bevraagde jongeren voelen zich vaker down dan voor de coronacrisis.
      • Voor de werkende jongeren gaat het om 52,1% en voor de werkzoekende jongeren om 56,2%.
      • Dit cijfer ligt significant hoger bij vrouwen en bij wie aangeeft het moeilijk te hebben om rond te komen.
 • Ruim 1 op 3, of 31.1% van de jongeren heeft geen vertrouwen in de toekomst. 48.9 % van alle bevraagde jongeren heeft wel vertrouwen in de toekomst.
      • Dit cijfer ligt opvallend hoger voor werkzoekende jongeren: 36,9% geeft aan geen vertrouwen te hebben tegenover 24,2% van de werkende jongeren.
 • Ruim 1 op 3, of 30.3 % van de bevraagde jongeren wekt de coronacrisis een interesse op om te werken in essentiële sectoren zoals de gezondheidszorg.
      • Dit cijfer ligt ook opvallend hoger voor werkzoekende jongeren: 32,8% geeft aan een interesse te hebben ontwikkeld om te werken in deze sectoren tegenover 27,5% van de werkende jongeren.
 • Ruim 1 op 3, of 32.8 % van de bevraagde werkzoekenden vindt het geen goed idee om nu te starten met werken. 40.8 % is van mening dat dit wel een goed idee is.

 • 34.9 % van de bevraagde werkzoekende jongeren denken eraan om terug te gaan studeren in plaats van werk te zoeken. 46.3 % overweegt dit niet.  

Naar een jongerenproof arbeidsmarkt

Dat Corona een impact heeft op jongeren en hun (zoektocht naar) werk, staat buiten kijf. Dat illustreren ook deze cijfers. De Ambrassade vindt het nu zaak van de overheid om prioritair werk te maken van een jongerenproof arbeidsmarkt. Jongeren moeten zowel op maat ondersteund worden bij hun zoektocht naar werk als - eens aan het werk - in een stabiele werkomgeving terecht komen.

De bevraagde jongeren zien de toekomst vandaag vaak niet rooskleurig, aldus bovenstaande cijfers. Er moet worden ingezet in het terug opbouwen van vertrouwen in de arbeidsmarkt, door kansen te creëren, maar ook door bijvoorbeeld positieve berichtgeving.

Maar er zijn ook hoopgevende cijfers waarbij jongeren aangeven terug interesse te hebben om hun studies op te pakken, of ook een job overwegen in essentiële sectoren. Deze kansen moeten worden benut. Dit door jongeren te stimuleren en ondersteunen deze stappen te zetten en zich eventueel te herscholen.

Snelle actie is nodig om jongeren op een positieve manier te kunnen lanceren op onze arbeidsmarkt en niet te vervallen in een torenhoge jeugdwerkloosheid, zoals tijdens en na de economische crisis van 10 jaar geleden. Vandaag brengt de Vlaamse Jeugdraad een advies uit ‘Mondmaskers en megafonen’ waarin ze pleit voor een relance op maat van kinderen en jongeren en het thema werk ook uitgebreid aan bod komt. 

Over Expeditie Werk

Deze enquête kadert in een breder participatief traject dat De Ambrassade i.s.m. VDAB momenteel loopt. Gedurende twee jaar worden jongeren bevraagd over hoe zij kijken naar de toekomst van de arbeidsmarkt. Tijdens het eerste jaar van Expeditie Werk gingen 5 jongerengroepen intensief aan de slag rond een belangrijk toekomstthema als ondernemerschap in de toekomst, internationalisering, kwaliteitsvol werk, inkomensgaranties etc.
Partnerorganisaties Haven, Cosearching, ACV jongeren, Groep Intro en de Vlaamse Jeugdraad namen gedurende een jaar elk een ‘Expeditie Werk’ op zich. Tijdens een tweede projectjaar, dat nu loopt, bevragen we jongeren uitgebreid in een grootschalige enquête over thema’s als welzijn op het werk, zingeving en motivatie, geld verdienen, levenslang leren, werk - privé en ouder worden. De resultaten worden dit najaar verwacht.