[anysurfer.logo]

Overlegcomite 5/3: wat werd er beslist voor het jeugdwerk?

Overlegcomite 5/3: wat werd er beslist voor het jeugdwerk?

Jeugdwerk   |  5 MAART 2021

Opnieuw een vrijdagavond met overlegcomité gepasseerd en dus brengen we jullie graag een update.

Wat is er beslist? 

 • Vanaf maandag 8 maart mogen we elkaar met 10 mensen buiten zien in plaats van met 4 mensen, met mondmasker (boven 12 jaar) en met afstand.

 • Vanaf maandag 8 maart mogen kinderen tot en met 12 jaar opnieuw met 25 samenkomen in de buitenlucht. Binnen blijft de groepsgrootte op 10. Voor groepen van 13 tot en met 18 jaar blijven de aantallen dus op 10 personen verplicht buiten.

 • In de Paasvakantie kunnen georganiseerde jeugdwerkactiviteiten en kampen met 25 personen doorgaan. Dit is exclusief begeleiding.
  Wat wil zeggen dat er tot maximum 25 kinderen of jongeren mogen deelnemen aan een georganiseerde jeugdwerkactiviteit of kamp in de paasvakantie, en de begeleiding niet bij deze 25 geteld moet worden.

 • Over overnachting is er nog geen concrete duidelijkheid, we klaren ook dit deel in de loop van volgende week voor jullie uit.

 • Daarnaast ligt er een klein perspectief klaar voor cultuur, en komen er meer mogelijkheden voor het onderwijs na de paasvakantie.

 • Het reisverbod zou verlengd worden tot na de paasvakantie. Dit geeft ook duidelijkheid en juridische basis voor de internationaal werkende organisaties.

Wat blijft er hetzelfde?

Tot voor de paasvakantie blijven alle maatregelen voor jeugdwerk hetzelfde met twee uitzonderingen:

 • Kinderen en jongeren tot en met 12 jaar mogen buiten met 25 samen komen.

 • Ook jongeren boven 18 mogen buiten met 10 personen samen komen.

 • Er wordt aanbevolen om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind.
  Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. Dit omdat het vermengen van vele groepen verschillende kinderen ervoor zorgt dat het virus zich sneller kan verspreiden. 

Wat nu? 

Nu we duidelijkheid hebben over deze beslissing, zullen we in nauw contact blijven met ons kabinet over de praktische uitwerking ervan. De concrete uitwerking van de maatregelen vanaf 8/3, vanaf Paasvakantie en de daarbij horende FAQ’s vind je terug op deze webpagina.

We vullen deze info verder aan in de loop van komende week (vanaf 8/3) geef ons even de tijd om alle zaken op een rijtje te zetten en correct uit te werken. We bekijken de uitdagingen die zich zullen stellen aangezien niet ons volledige voorstel gerealiseerd kon worden.

Op langere termijn blijven we uiteraard ook zeer dicht met hen en de virologen samenwerken om naar onze volledige voorstellen te kunnen gaan, vanaf dat kan, na de paasvakantie.