[anysurfer.logo]

Oproep deelname enquête en focusgroep voor jeugdwerkers over mentaal welzijn

Oproep deelname enquête en focusgroep voor jeugdwerkers over mentaal welzijn

Jeugdwerk   |  2 MEI 2023

YiMinds wil meer weten over de mentale welzijnsvaardigheden, attitudes en kennislacunes van jeugdwerkers. Vul jij de enquête in? Duurt slechts 5 minuten. (staat standaard in het Engels, maar kies Nederlands in de dropdown rechts)

YiMinds

YiMinds is een Europees project, aangestuurd door ERYICA, ter versterking van jeugdinformatie over het mentaal welzijn van jongeren. YiMinds, waar De Ambrassade deel van uitmaakt, inventariseert momenteel de mentaal welzijnsvaardigheden van jeugd(info)werkers in heel Europa. Het doel is via kwantitatieve (enquête) en kwalitatieve (focusgroepen) methodes data te verzamelen over de vaardigheden, attitudes en kennislacunes van jeugdwerkers.

Op basis van deze gegevens zal een gids worden gemaakt om de mentaal welzijnsvaardigheden van jeugdwerkers te ondersteunen, zodat zij beter uitgerust zijn om jongeren in nood effectief te identificeren en hen te voorzien van laagdrempelige informatie en ondersteuning. Lees meer informatie over het project.

Enquête

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten en is bedoeld voor jeugdwerkers. Zorgen jullie er samen met ons voor dat de enquête zoveel mogelijk jeugdwerkers bereikt? De enquête is beschikbaar in 7 talen (de talen van de projectpartners) en kan tot 24 mei 2023 ingevuld worden. 

Focusgroepen

De projectpartners zijn ook op zoek naar vrijwilligers om deel te nemen aan een focusgroep om ons te helpen op basis van hun ervaringen, ideeën en inzichten kwalitatieve gegevens te verzamelen. De focusgroepen zullen dieper ingaan op de onderwerpen die in de enquête aan bod komen. Ze zullen gemodereerd worden door een expert met een uitgebreide achtergrond in jeugdinfo en geestelijke gezondheid. Zij zal een reeks vragen stellen over de kennis, ervaringen en goede praktijken met betrekking tot de geestelijke gezondheid van jongeren, lacunes in de kennis en behoeften van professionals op dit gebied, en ideeën om de geestelijke gezondheid effectief te bevorderen en ondersteuning te bieden aan jongeren in nood bij jongerenorganisaties.

Profiel van de deelnemers

 • 10-12 jeugd(info)werkers die in het kader van hun dagelijks werk contact hebben met jongeren.
 • We beogen een heterogene samenstelling op basis van leeftijd, gender, geografische afkomst en professionele achtergrond.
Deelname
 • Datum: Dinsdag 16 mei 2023 in twee sessies:
   • Sessie 1 om 10u
   • Sessie 2 om 15u
   • Duur van elke sessie +/- 1u30
Als je geïnteresseerd bent, kan je je vóór 15 mei 2023 inschrijven voor één van de sessies: