[anysurfer.logo]

Nieuwe regelgeving: uittreksel strafregister

Nieuwe regelgeving: uittreksel strafregister

Jeugdwerk   |  22 DECEMBER 2022

De Vlaamse regering keurde in mei 2022 nieuwe regelgeving goed over de controleverplichting van het uittreksel uit het strafregister model 596.2 voor medewerkers van organisaties die activiteiten aanbieden in de context van opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen

Deze regelgeving geldt dus ook voor het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel en gaat in op 1 februari 2023. 

Uitzondering voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk

De regering keurde een uitzondering op deze regelgeving goed voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Dat wil zeggen dat jeugdwerkorganisaties nooit een uittreksel strafregister moeten opvragen voor vrijwilligers.

Deze uitzondering kwam er mede op vraag van de Vlaamse Jeugdraad met het advies "Uittreksel strafregister - uitzondering op de verplichting voor organisaties uit het jeugdwerk". Je kan de argumentatie hier terugvinden

Informatie en draaiboek voor jeugdwerk

We geven een duidelijk overzicht van alle informatie en het draaiboek specifiek voor het jeugdwerk in dit artikel op onze website. We lijsten daar ook de meest gestelde vragen op.

Aagje          Rottiers
Aagje Rottiers
 • Beleidsmedewerker Mentaal Welzijn en Integriteit