[anysurfer.logo]

Nieuwe basisvorming brandveiligheid

Nieuwe basisvorming brandveiligheid

Jeugdwerk   |  9 APRIL 2022

Jeugdlokalen bestaan er in al hun diversiteit. Ze zijn groot en klein, oud en nieuw, continu in gebruik of slechts één keer in de week. Uit een bevraging bij jongeren via de Waddist-app blijkt dat 1/5 jongeren niet weet hoe ze moeten handelen wanneer er brand uitbreekt op de school of op het werk. Uit een tweede vraag bleek dat jongeren vooral de instructies of de acties van anderen volgen in geval van nood.

Genoeg alarmbellen om aan de slag te gaan rond het thema brandveiligheid.
De Ambrassade en het Netwerk Brandweer sloegen daarom de handen in elkaar om samen jonge begeleiders te ondersteunen en versterken. Dit met een sterke basis in brandpreventie en -veiligheid. 

De Basisvorming  

Netwerk Brandweer (belangenbehartiger en kenniscentrum van de Vlaamse Hulpverleningszones) en De Ambrassade (expertisecentrum jeugdwerk en jeugdbeleid) werkten samen een basisvorming ‘brandveiligheid in jeugdinfrastructuur’ uit.
Via de vorming willen beide organisaties jonge begeleiders en vrijwilligers  bewuster laten omgaan met het gebruik van hun gebouw, materialen en afspraken voor noodsituaties.  
Vanuit het jeugdwerk en lokale brandweerdiensten is er al lang nood aan een duidelijk kader rond vormingen en opleidingen in de brandveiligheid.

“Kinderen zijn ons belangrijkste goed. Veiligheid in het jeugdwerk is dan ook een topprioriteit. Ouders moeten hun kinderen zorgeloos kunnen achterlaten. Met deze interactieve opleiding willen wij samen met De Ambrassade werken aan een zorgeloze brandveilige omgeving”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van het Netwerk Brandweer. 

De vorming zet in op drie aspecten: 

  • Het herkennen van gevaren en signalen. 
  • Weten hoe men preventief brandveilig omgaat met de gebouwen en infrastructuur. 
  • Weten hoe men handelt in een noodsituatie. 
Met die focus streven De Ambrassade en het Netwerk Brandweer naar meer bewustzijn en kennis bij begeleiders over brandveiligheid en gevaren in het gebouw en tijdens activiteiten. 
In het verleden waren opleidingen en vormingen vaak enkel toegespitst op het bestrijden van de effectieve brand. Voor het eerst is de inhoud van een basisvorming brandveiligheid gelijk voor alle brandweerzones, elke jeugdorganisatie in Vlaanderen krijgt dus dezelfde opleiding.

De vorming werd zaterdag 9 april voor het eerst gegeven tijdens Opkikker, een vormingsweekend voor vrijwilligers van KLJ op de Hoge Rielen.

"Opkikker is hét evenement voor al onze leiding en bestuursleden om meer te leren over hoe ze hun groepen kunnen begeleiden en om KLJ'ers uit andere provincies of afdelingen te ontmoeten”, zegt Lot De Kimpe, nationaal voorzitter van KLJ.
“Na 2 jaar waarin jeugdactiviteiten zeer beperkt of slechts onder strikte voorwaarden konden plaatsvinden, voelen we dat dit evenement broodnodig is om weer een gevoel van kameraadschap en teamwork aan te wakkeren.” 
An Van Lancker, beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme bij De Ambrassade, blikte tijdens dat moment tevreden terug op de samenwerking met het Netwerk Brandweer:
“Door een samenwerking tussen het jeugdwerk én lokale brandweerzones maken we hen bondgenoten in het creëren van op en top brandveilige jeugdlokalen. De drempel om samen aan de slag te gaan, vragen te stellen en elkaar te vinden binnen eigen zone wordt zo een pak verlaagd.” 

Aan de slag 

Als koepelorganisatie

Medewerkers, groepen of vrijwilligers kloppen mogelijks bij jullie aan met de vraag om een vorming rond brandveiligheid op te zetten of  hen door te verwijzen.

Je kan als koepel op 2 manieren de basisvorming brandveiligheid meer plek geven in het jeugdwerk landschap:

  • Je kan er zelf voor kiezen om de basisvorming in te plannen op een vormingsmoment voor vrijwilligers, lokale groepen, enz. Werk hiervoor steeds samen met netwerk brandweer en/of de lokale brandweerzone.
  • Je kan bij vragen van lokale groepen of vrijwilligers doorverwijzen naar de lokale jeugd- of vrijetijdsdienst. 

Als lokale overheid 

Als lokale overheid kan je ervoor kiezen om samen met de brandweerzone de basisvorming op te zetten. 

Bespreek samen wat je kan doen op korte termijn. Dat kan door bv. reeds een aantal vrijwilligers in het jeugdwerk per organisatie de vorming te laten volgen of door ervoor te kiezen alle vrijwilligers van enkele organisaties reeds te vormen.

Bekijk ook samen met de brandweer hoe jullie dit kunnen vastnemen op lange termijn.  Dat kan door begeleiding om de 2 of 3 jaar te vormen of de opleiding jaarlijks aan te bieden voor nieuwe begeleiding. Of door de vorming op te nemen in een vormingscarrousel die jullie jaarlijks organiseren.

De lokale brandweerzone kan alle informatie terugvinden via het netwerk brandweer. 

Als lokale groep/vrijwilliger 

Ga eens aankloppen bij de lokale jeugd- of vrijetijdsdienst om te polsen of er plannen zijn binnen de gemeente/stad omtrent deze basisvorming. 
De lancering vond plaats op 9 april, verwijs gerust door naar het bestaande materiaal maar hou er ook rekening me dat steden/gemeenten en brandweerzones elkaar hier mogelijks nog verder in moeten vinden om alles op poten te zetten. 


Via de knop hieronder vind je alle materiaal terug om de vorming te geven.
Iedereen die zich hier goed op voorbereidt kan de vorming geven. MAAR je geeft deze vorming best in samenwerking met de lokale brandweer. Dit omdat de expertise op die manier nog beter wordt overgebracht op de deelnemers en het de relatie tussen brandweer en jeugdwerk versterkt voor de toekomst.

Laat jeugdwerk en brandweer samen voor een brandveiliger jeugdwerk gaan door in overleg te gaan, elkaar te leren kennen en samen oplossingen te zoeken. Ook daar zit de kracht van deze basisvorming.