[anysurfer.logo]

Neem deel aan het lerend netwerk 'impact van het jeugdwerk'

Neem deel aan het lerend netwerk 'impact van het jeugdwerk'

Jeugdwerk   |  11 SEPTEMBER 2023

Het congres #Jeugdwerkwerkt ligt al even achter ons. De Ambrassade stelde er de impact van jeugdwerk voor. Ter voorbereiding van het congres gingen we op internationale uitwisseling naar Zweden met als centrale leervraag: "Kan 'The Logbook van KEKS' helpen om impactgericht werken in jeugdwerkorganisaties te bevorderen?"

In navolging van die uitwisseling en het verkennend onderzoek 'Impact van het jeugdwerk' start Geert Boutsen (praktijklector & onderzoeker UCLL) een lerend netwerk op over impact van het jeugdwerk.

  • Is jouw jeugdwerkorganisatie bezig met het zichtbaar maken van jullie impact?
  • Denk je als jeugdwerker wel eens na over welke impact jouw werk heeft op het leven van kinderen en jongeren?
  • Of vind je het gewoon belangrijk dat de impact van jeugdwerk met veel kracht naar buiten wordt gebracht? 
Neem dan deel aan het lerend netwerk 'impact van jeugdwerk'. Samen met een groep jeugdwerkers gaan we op zoek naar de verdere invulling van het jeugdwerkeffect en de manier waarop je deze zichtbaar kan maken. We organiseren ervaringsuitwisseling tussen jeugdwerkers die binnen hun organisaties actief aan de slag gaan rond het monitoren van de impact van hun activiteiten. Enige ervaring met en vooral goesting rond dit thema is dus zeker welkom!

Het lerend netwerk wordt georganiseerd in werkjaar 2023-2024 en bestaat uit 4 halve dagen in een groep van maximum 15 deelnemers. De eerste samenkomst vindt plaats op maandag 16 oktober van 13u tot 17u.

Nu al geprikkeld, vragen of wil je meteen inschrijven? Stuur een mail naar geert.boutsen@ucll.be.