[anysurfer.logo]

Naar meer jeugdruimte met de actie van netwerk Goe Gespeeld!

Naar meer jeugdruimte met de actie van netwerk Goe Gespeeld!

Jeugdwerk   |  7 NOVEMBER 2022
Word jij ook een ruimteheld(in)?

Waarschijnlijk heb je het ook opgemerkt: in het weekend van 5 en 6 november werden in heel Vlaanderen en Brussel Goe Gespeeld-vlaggen uitgehangen en actie gevoerd voor meer jeugdruimte. Er werd gespeeld op tal van dorpspleinen, parkings, speelplaatsen, braakliggende terreintjes, in bossen, parken,… waar dat niet altijd kan. Misschien ook in jouw gemeente of stad?  

Check even de #GoeGespeeld #365dagenbuitenspelen #spelenindebuurt.

Een tekort aan publieke ruimte

Actie is nodig, want ruimte staat sterk onder druk: 38% in Vlaanderen is bebouwd en daarmee behoren we tot de dichtstbebouwde regio’s in Europa. Dagelijks komen er 270 gebouwen bij. Dat is 9 ha of meer dan 6 voetbalvelden per dag tussen 1985 en 2013. Die verdere verharding, de verstedelijking en de eenzijdige focus op eigenaarschap creëren dorpen, voorsteden en wijkgebieden waar minder publieke ruimte is, laat staan voldoende plaats voor kinderen, jongeren en jeugdwerk. Dat tekort aan publieke ruimte zorgt bovendien voor conflicten, overlast, onverdraagzaamheid en ook uitsluiting van bepaalde groepen. 

Noodkreet

Daarom slaan we een luide noodkreet: 

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te kunnen zijn,  maar die ruimte is er steeds minder in ons verstedelijkt land. 

Het Netwerk Goe Gespeeld en De Ambrassade, trekkers van deze actie, ijveren daarom samen met het jeugdwerk ervoor dat:

 • er méér duurzame en jeugdgerichte ruimte gecreëerd wordt die zo georganiseerd is dat alle kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken
 • dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven.
 • Kinderen en jongeren overal mogen zijn en spelen. Zo worden ook zij erkend en gewaardeerd als gebruikers. 
 • beleidsmakers en ruimte actoren de nodige kaders en tools ontwikkelen en deze hanteren om jeugdvriendelijke /ruimte vorm te geven. 

Die boodschap nemen we mee in onze gesprekken met de kabinetten van de ministers van Jeugd, Omgeving en Mobiliteit. Minister Dalle engageert zich alvast om buiten spelen in de buurt beter te ondersteunen en gaat hierover dit najaar met De Ambrassade, het Netwerk Goe Gespeeld en het jeugdwerk in gesprek om verdere concrete acties te bespreken voor 2023.  

Word ook een ruimteheld(in)!

Deze actie is niet het eindpunt, maar juist het begin van een breder verhaal. Als jeugdorganisatie vertegenwoordigen jullie heel wat kinderen en jongeren in jullie gemeente of stad. Jonge inwoners die nog geen stem mogen uitbrengen. Elke jeugdorganisatie kan met die achterban wegen op het lokale beleid. 

Proberen jullie mee het gemeentelijk schip te laten varen richting een meer speelse en jeugdvriendelijke gemeente of stad? Met deze actie willen Goe Gespeeld! en De Ambrassade jullie mee ondersteunen om samen met partners deze uitdaging aan te pakken.  

Op deze manier kan jij actie ondernemen en het verschil maken:  

 • Ga naar buiten: maak op allerlei manieren duidelijk dat jullie aan de slag willen gaan rond dit thema. Jullie maken immers gebruik van de publieke ruimte in je gemeente/stad om er kinderen en jongeren samen te brengen.
 • Breng jullie noden/vragen in kaart: welke problemen ervaren jullie rond ruimte en welke plekken wil je daarom graag gebruiken? 
 • Betrek meerdere lokale (jeugd)organisaties. Samen sterk! Dit thema belangt alle jeugdorganisaties in je gemeente/stad aan. Neem daarom dit onderwerp mee naar je jeugdraad, waar je niet alleen vanuit je eigen organisatie denkt, maar ook vanuit alle kinderen en jongeren in je gemeente/stad. 
 • Wissel er met andere lokale jeugdorganisaties uit. Luister naar elkaars noden op vlak van speel- en ontmoetingsruimte. Ga in dialoog met andere potentiële partners die bezig zijn met kinderen en jongeren: ouders, scholen, kinderopvang,…
 • Creëer een gezamenlijke duurzame visie om mee aan de slag te gaan rond jeugdruimte in jullie gemeente.  Nodig jezelf dus uit bij de schepen van jeugd, bij die van omgeving of eventuele andere schepenen. Na het actieweekend ontvingen het college van burgemeester en schepenen en de lokale jeugdambtenaren een brief over deze actie. Ze zijn dus op de hoogte van dit initiatief. Bespreek samen met hen die lokale noden. 
 • Breng genoeg partners mee wanneer je in gesprek gaat: ander jeugdwerk, ouders, opvanginitiatieven, onderwijs, ... 
 • Onderbouw jullie verhaal en verzamel alles rond dit thema: Haal goede voorbeelden aan ter inspiratie, gebruik die good practices om de meerwaarde van hun inbreng voor alle inwoners aan te tonen. Breng foto's van de actie mee, interviews met belanghebbende partijen, een verslag van de uitwisseling op de jeugdraad,…
 • Vraag naar concrete engagementen van het bestuur en probeer tot duidelijke afspraken te komen. Kneed je bestuur zo om kleine projecten op te starten of richting de verkiezingen meer in te zetten op doordachte ruimte. En blijf de jeugdraad gebruiken om het bestuur te herinneren aan die engagementen.  

En nu actie!

Bekijk de actiewebsite www.goegespeeld.be/actie nog eens goed. Daar vind je praktische informatie, goede voorbeelden, handige tips, maar ook inhoudelijke achtergrondinformatie die jullie kunnen gebruiken om ook in de toekomt verder actie te voeren en uit te leggen waarom jullie meer ruimte willen claimen voor kinderen en jongeren in steden/gemeentes.

Word jij ook een ruimteheld(in)? Laat het ons weten via #GoeGespeeld #365dagenbuitenspelen #spelenindebuurt