[anysurfer.logo]

Lancering Komaf op 'Netwerkmoment: inclusie in de vrije tijd'

Lancering Komaf op 'Netwerkmoment: inclusie in de vrije tijd'

Jeugdwerk   |  28 OKTOBER 2022

Op vrijdag 18 november lanceren we het nieuwe project Komaf. Ook de spiksplinternieuwe website www.komaf.be zal vanaf dan online staan. We lanceren Komaf op het 'Netwerkmoment: inclusie in de vrijetijd'

Kinderen en jongeren hebben recht op jeugdwerk en vrijetijdsbesteding, ongeacht wie ze zijn, waarin ze geloven, wat ze wel of niet kunnen. Het jeugdwerk, lokale besturen, welzijnsorganisaties en andere vrijetijdsactoren hebben dan ook als taak elk kind en elke jongere een plek te geven binnen het vrijetijdsaanbod.

Daarom organiseren wij samen met JINT, Bataljonghet Kenniscentrum Kinderrechten en het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 18 november het Netwerkmoment Inclusie in de vrijetijd

Het Netwerkmoment Inclusie in de vrijetijd is het perfecte moment om het nieuwe project komaf en de bijhorende website www.komaf.be te lanceren. 

Wat is Komaf? 

Eind 2020 kregen wij, Bataljong, Jint en Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de opdracht om samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te zetten voor jeugdwerk en lokaal jeugdaanbod.

Met deze vraag kwam Jeugdwerk voor Allen tot zijn einde en krijgt het binnenkort een nieuw jasje onder de noemer KomafOns doel is om meer drempels naar vrije tijd te verlagen. Dus méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren op lokaal niveau