[anysurfer.logo]

Netwerkmoment: inclusie in de vrijetijd

Netwerkmoment: inclusie in de vrijetijd

jeugdwerkondersteuning   |  18 NOVEMBER 2022 | 09:30-12:30

Kinderen en jongeren hebben recht op jeugdwerk en vrijetijdsbesteding, ongeacht wie ze zijn, waarin ze geloven, wat ze wel of niet kunnen. Het jeugdwerk, lokale besturen, welzijnsorganisaties en andere vrijetijdsactoren hebben dan ook als taak elk kind en elke jongere een plek te geven binnen het vrijetijdsaanbod.

In het licht daarvan organiseren JINT, Bataljong, het Kenniscentrum Kinderrechten en De Ambrassade samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een op 18 november het Netwerkmoment Inclusie in de vrijetijd. We zetten goede praktijken omtrent het wegwerken van drempels in de kijker. En maken tijd om uit te wisselen en te netwerken.  

Programma

 • 9u30: Onthaal met koffie en thee
 • 10u: Kick-off

  We verwelkomen jullie van harte met enkele speeches, en de voorstelling van het nieuwe project Komaf. Waarvan de website, www.komaf.be, voorgesteld zal worden. We sluiten de kick-off af met de presentatie van het onderzoek: de waarde van het jeugdwerk.

  Welke waarde geven kinderen en jongeren aan het jeugdwerk? Hoe beleven kinderen en jongeren jeugdwerk? Wat ervaren kinderen en jongeren als waardevol? Het onderzoek ‘Op zoek naar de waarde van het jeugdwerk’ van de AP Hogeschool biedt een voorzichtig antwoord op die vragen.  

 • 11u: Keuzesessies

  Taalstimulering bij kinderen en jongeren in de vrije tijd - Vzw de Rand
  De talendiversiteit in de Vlaamse Rand rond Brussel is een feit. De uitdagingen op het vlak van oefenkansen Nederlands voor kinderen en jongeren in de vrije tijd zijn groot. Jaan Dehantschutter werkte geruime tijd als integratieambtenaar bij de gemeente Beersel en sinds kort bij vzw ‘de Rand’. Hij brengt je hun visie op kwalitatieve oefenkansen en een handleiding die je helpt taalstimulerende activiteiten te organiseren. Welke oefenkansen Nederlands bestaan er? Hoe begin je eraan? Organiseer je aparte activiteiten of maakt je er een inclusief verhaal van? Op welke manier integreer je oefenkansen Nederlands in het bestaande vrijetijdsaanbod? Wat is een talige begeleidershouding? Hij benoemt de kansen en uitdagingen die zij ondervinden en toetst die aan de praktijk van een lokaal bestuur.

  Over drempels: jeugdhulp en de vrije tijd - Bataljong
  Voortbouwend op ‘Maak Tijd Vrij’ zette Bataljong samen met De Ambrassade het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ op. Tinne van jeugddienst Leuven en Tom, Bruggenbouwer in De Wissel, komen vertellen hoe ze in Leuven aan de slag gaan voor het bouwen van bruggen tussen jeugdhulp en vrije tijd. We horen van Tinne en Tom wat Leuven leerde uit het Maak Samen Tijd Vrij traject en hoe ze met die lessen aan de slag gaan in dit nieuwe project.

  Getuigenis ouders en het jeugdwerk - Steunpunt voor inclusie
  Het project van Ouders voor Inclusie ondersteunt en versterkt ouders bij het inclusieve traject van hun zoon of dochter met een beperking. Van onderwijs, arbeid tot vrije tijd gaan projectmedewerkers samen met de ouders op zoek wat er nodig is om inclusie mogelijk te maken: We zoeken samen een vrijetijdsorganisatie in de buurt, gaan in gesprek met trainers of animatoren over hoe hun kind mee kan doen met de activiteiten, we zoeken mee met de ouders en de leiding wat er nodig is zodat elk kind mee kan op kamp, enz. Een medewerker licht deze werking toe. Daarnaast brengt een ouder het verhaal van zijn/haar kind: Hoe loopt het bij hen om vrije tijd op een inclusieve manier te realiseren? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan er samen gewerkt worden met het Steunpunt voor Inclusie om ook de inclusieve werking van de vrijetijdsorganisatie te versterken?

  Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk - Kris De Visscher van Karel de Grote Hogeschool
  Van maart 2021 tot februari 2023 ondersteunt de Vlaamse overheid 19 projecten Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk. Het voornaamste doel van deze oproep is dat “kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergrond”. Verbindingsambassadeurs zetten verschillende strategieën in om dat doel te bereiken. Karel de Grote hogeschool neemt de begeleiding van de 19 projecten op zich. Samen met de praktijk wordt er tijdens deze workshop gereflecteerd op wat werkt en wat niet, wat de valkuilen zijn en hoe je hiermee als organisatie of als verbindingsambassadeur mee om kan gaan. 
 • 12u: Netwerken

  We stimuleren iedereen om te netwerken tijdens de broodjeslunch met een dynamische methodiek afkomstig van de campagne 123 Inclusie. 

Doelgroep

 • Professionele jeugdwerkers
 • Jeugdambtenaren
 • Welzijnswerkers
 • Politici van lokale besturen


Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • Sint-Bernardsesteenweg 113, Kiel 2020 Antwerpen, België

Gratis

 • 18 NOVEMBER 2022 | 09:30-12:30

Gerelateerd nieuws