[anysurfer.logo]

Kampvervoer paasvakantie

Kampvervoer paasvakantie

Jeugdwerk   |  26 MAART 2021

laatste wijziging na overlegcomité van woensdag 24/3.

Op vrijdag 19 maart werd bekend gemaakt dat kinderen tot en met 12 jaar in de paasvakantie slechts met 10 mogen samenkomen bij voorkeur in de buitenlucht, exclusief begeleiding. Voor groepen van 13 tot en met 18 jaar blijven de aantallen en regels hetzelfde als hoe ze waren, dus op 10 personen verplicht buiten, exclusief begeleiding. Dat betekent dat jeugdkampen en andere jeugdactiviteiten niet meer kunnen worden georganiseerd in de paasvakantie in groepen van 25 personen. We geven hier een overzicht mee van de laatste beschikbare informatie.  

Het reisverbod werd verlengd tot na de paasvakantie. Alle informatie over het vervoer in en naar het buitenland en updates per land vind je op de website van Wegwijzer, die we op vlak van vervoersinfo samen vormgeven.   

Maar wat betekent dit voor het vervoer naar, van en op het kamp of dagactiviteit in België?  

Met de trein

Maatregelen NMBS

Er gelden aanvullende maatregelen voor groepsreizen (laatste wijziging na overlegcomité 24/3):

 • Vanaf 27 maart tot 26 april 2021 mag een groep uit maximaal 10 leden bestaan (plus begeleiders). Reizen met een Group Ticket zijn daardoor niet mogelijk in deze periode.
 • Reservaties voor groepsreizen vanaf 26 april zijn alleen mogelijk voor groepen van maximaal 25 leden van 12 jaar of jonger, plus hun begeleiders.
 • Bestaande reservaties voor groepsreizen in de periode van 27 maart tot 26 april  zullen kosteloos geannuleerd worden.
Wat is de goedkoopste formule? 

 Groep kinderen -12
 Per betalende begeleider mogen 4 kinderen (-12) gratis meerijden. Elk kind boven die 4 per begeleider reist best met een Kids Ticket, aan halve prijs van de rit. Vraag de ouders om een identiteitsbewijs mee te geven voor 12 jarigen, zo vermijd je discussies met de treinbegeleider bij twijfel over de leeftijd. 

 Groep jongeren +12 
De Youth Multi is (nu groepsreservatie niet kan) tijdelijk de beste optie voor kleine groepen jongeren boven de 12 jaar. Tenzij voor kleine afstanden, dan kan een gewoon ticket nog goedkoper zijn. 

Om veilig te reizen, hou verder rekening met volgende afspraken:

 • Om overbevolking op de trein te voorkomen, mogen in de weekends en schoolvakanties op treinen naar toeristische bestemmingen alleen de zitplaatsen aan het raam bezet zijn. Voor kinderen onder de 12 jaar wordt een uitzondering gemaakt.
 • Check de app van de NMBS of het traject niet te druk is. De app duidt aan wat de bezettingsgraad is van de trein. Neem desnoods een trein later.
 • De grootte van de aanvaarde jeugdwerkgroepen zal steeds volgens de dan geldende regels bekeken worden, begeleiders niet inbegrepen. 
 • De groep wordt (zoveel mogelijk) afgezonderd van de andere reizigers. Gaan jullie op kamp of activiteit met verschillende afdelingen of groepen?  Ga best vooraf nog eens na bij de NMBS of je per groep wel degelijk afzonderlijk kan zitten!  
 • Om de reizigersstromen vlot te laten verlopen, wordt de groepen gevraagd om tijdens de daluren te reizen (d.w.z. buiten de piekuren van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur), met vertrek vanuit alle Belgische stations. 
 • Voor reizigers vanaf 12 jaar is het verplicht om een mondmasker te dragen, vanaf het moment dat ze binnenkomen in het station, op de perrons en in de treinen. Meer gedetailleerde info vinden jullie via deze link.  

Met de bus

Autocars (privé busmaatschappijen)

Georganiseerd busvervoer

Bussen hebben de toestemming om 100% capaciteit van de bussen te gebruiken in België mits het volgen van een uitgebreid busprotocol. 

We lezen op info.corona dat: “bussen en autocars georganiseerd vervoer mogen doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder. De passagiers, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren.”

Jeugdwerk kan zich momenteel maar organiseren in groepen van 10 personen + begeleiding. Dat wil zeggen dat binnen die groepen iedereen als hoogrisicocontact geldt (in termen van mobiliteit, medisch kan dit anders ingevuld worden). Want op de bus geldt evenzeer: “Een hoogrisicocontact vindt plaats wanneer een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, ook als alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.” (Bron: Sciensano

Vertrekkende vanuit die basisregel ivm vervoer kan het protocol voor het jeugdwerk voor busvervoer, zoals het vorig jaar werd beschreven en werd uitgevoerd, kan in principe nog altijd doorgaan voor de paasvakantie. Met andere woorden: 2 groepen op de bus kan in alle veiligheid, mits er voldoende afstand wordt gehouden tussen de beide groepen (in dit geval zoals beschreven wordt: 1,5 m of 2 zitplaatsen vrijhouden tussen de 2 groepen. 

 Autocarvervoer kan met meerdere groepen per bus, maar met de nodige maatregelen: 

 • Indien er meer dan één groep (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer (100% capaciteit regel, 1,5m afstand houden van de chauffeur en mondmasker vanaf 12 jaar) en raden we aan voldoende afstand (rijen) te houden tussen 2 groepen. Kan je die afstand tussen groepen niet garanderen, laat dan iedereen een mondmasker dragen. 
 • De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden.
 • En er moet gewaakt worden dat de groepen gescheiden blijven bij het in-en uitstappen.
 • Bij dubbeldekkers raden we nog altijd aan om 1 groep boven (max. 50 personen) en 1 groep beneden (max. 25 personen) te plaatsen, maar het kan dus ook anders mits voldoende afstand wordt gehouden tussen de beide groepen.

Concreet betekent dit dat je als groep:

 • Vanaf nu het aantal bussen definitief kan vastleggen voor de paasvakantie of eventueel aanpassen conform deze nieuwe regels. 
 • Nog altijd duidelijke afspraken moet maken met de busmaatschappij i.v.m. de chauffeur (verdeling groepen, zitplaatsen, rijden, verluchting, stopplaatsen, ontsmetting van de bus voor en na de rit, maar ook laden en lossen, enz.) 
 • Als groep moet je de chauffeur dus zien als een externe ten aanzien van de groep. Dit wil zeggen dat een aparte cabine met plexiglas, handhygiëne en social distancing in de nabijheid van de chauffeur aangewezen zijn, bijvoorbeeld bij opstappen en uitstappen.
 • Denk dus ook goed na over een veilige op -en uitstapplaats, laat ouders afstand houden en denk aan de handhygiëne bij in en uitladen van bagage.
 • Mondmasker of niet? Op de bus zelf is het volgens de Nationale Veiligheidsraad niet verplicht dat de kinderen en jongeren een mondmasker dragen, maar de FBAA vraagt expliciet aan +12 om dit wel te doen, uit respect voor de chauffeurs die voor het grootste deel +50 zijn en dus tot de risicogroep behoren!  

De Lijn

De veiligheidsvoorschriften voor het kampvervoer met de Lijn in de paasvakantie zijn dezelfde als deze voor het regulier openbaar vervoer. Met andere woorden: er zijn geen limieten vastgelegd per bus, maar er worden eventueel versterkingsritten ingelegd. En iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. Jeugdbewegingen nemen voor ze op pad gaan met bus en tram best ook nog een kijkje op delijn.be/vlotenveilig voor de meest recente richtlijnen i.v.m. Covid-19.

Om negatieve ervaringen en pers te vermijden, raden we aan:

 • om als groep op de bus voldoende afstand te houden t.a.v. andere reizigers
 • de mondmaskerplicht te respecteren voor iedereen boven de 12 jaar.
 • Hou ook als groep voldoende afstand op de perrons.
 • Maak hierover duidelijke afspraken met de leden en de ouders.  

TEC

Op basis van recente informatie op de website van de Waalse vervoersmaatschappij TEC, is de capaciteit van de bussen aangepast. Check deze pagina voor een dagelijkse update. Transport met de bus in groep is volgens de huidige maatregelen dus ook terug mogelijk.  Alle informatie over groepsvervoer en reservaties vind je hier.

Opgelet: de vermelde voordelen voor jeugdbewegingen gelden enkel voor Waalse organisaties. De communicatie daarover is verwarrend. 

Doe hier je groepsreservatie (formulier moet 5 dagen voor de vertrekdatum verzonden zijn). Lees deze informatie over de COVID-maatregelen op de bussen van TEC. Er zijn kleine verschillen met Vlaanderen, dus lees de informatie goed door. 

Nog vragen?

Word je ondersteund door een koepel? Contacteer hen eerst. Zij kunnen jullie vragen bundelen en aan ons bezorgen zodat we gerichter kunnen overleggen met de vervoersmaatschappijen.

Contact De Ambrassade: Peter Bosschaert

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit