[anysurfer.logo]

Hoort jouw activiteit onder de wetgeving van pakketreizen?

Hoort jouw activiteit onder de wetgeving van pakketreizen?

Jeugdwerk   |  31 MEI 2018

Wie 2 of meer reisdiensten (verblijf, vervoer, toeristische dienst,…) combineert biedt een pakketreis aan. Of je dan al dan niet onder de wet valt is afhankelijk van of je voldoet aan 3 cumulatieve voorwaarden of niet. (Lees het artikel over Pakketreizen)

Deze voorwaarden leverden nogal wat stof voor discussie op en werden daarom ook tot op zekere hoogte verduidelijkt en met voorbeelden gestaafd in de guidelines.

Om als organisatie af te wegen of je wel of niet onder de wetgeving valt kan je aan de slag met bijgevoegd schema (rechts). Andere vragen zijn altijd welkom bij An Van Lancker. 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme