[anysurfer.logo]

Wetgeving rond pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

Wetgeving rond pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

Jeugdtoerisme
Pakketreizen

Say what?!

Om te weten of jouw organisatie al dan niet moet rekening houden met deze nieuwe wet is het niet onbelangrijk hier een aantal termen te verduidelijken: 

Pakketreizen

Een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie. Moet hier gaan over één overeenkomst met één professional waarin alles vervat zit OF overeenkomsten gesloten met verschillende dienstverleners:

 • gekocht bij 1 verkooppunt 
 • aangeboden, verkochtof gefactureerd voor totaalprijs/gezamenlijke prijs 
 • aangeprezen/verkocht onder term pakketreis of gelijkaardige benaming 
 • gecombineerd na overeenkomst gesloten is en waar aanbieder de koper laat kiezen uit verschillende soorten reisdiensten
 • gekocht van verschillende professionelen via onderling verbonden onlineboekingsprocedures waarbij gegevens worden overgedragen.

Gekoppelde reisarrangementen

Ten minste 2 verschillende reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, welke geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden afgesloten met verschillende reisdienstverleners.

Reisdiensten

Dit kan gaan over passagiersvervoer, accommodatie, verhuur van vervoersmiddelen, elke andere toeristische dienst. Elk van deze wordt gezien als 1 reisdienst. 

Toepassingsgebied

Er zijn een aantal uitzonderingen waarop de wetgeving niet van toepassing is: 

 • Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die een periode van minder dan 24u beslaan, tenzij ze overnachting omvatten 
 • Pakketreizen die worden aan geboden en gekoppelde reisarrangementen die worden gefaciliteerd, incidenteel en zonder winstoogmerk en uitsluitend voor een beperkte groep reizigers
 • Pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijk verkochte reisdiensten die worden verkocht op basis van een algemene overeenkomst voor het regelen van zakenreizen tussen een professioneel en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Omdat sommige van deze criteria voor interpretatie vatbaar zijn, vooral de 3 cumulatieve voorwaarden beperkte groep, incidenteel en geen winstoogmerk, werden vanuit de FOD economie ‘guidelines’ opgemaakt waarin getracht wordt om specifieke gevallen te plaatsen t.a.v. het toepassingsgebied. 

Pakketreis? Ja! Wat nu?

Voor wie onder de toepassing van de wetgeving terecht komt kan het relevant zijn om deze wetgeving ten gronde te bekijken en uit te zoeken waar nog afstemming nodig is t.a.v. de organisatie. We zetten hier kort op een rij welke zaken voor jou van belang kunnen zijn. Op 2 van onderstaande zaken leggen we iets meer nadruk omdat we hiervan denken dat dit voor de jeugdsector aanpassingen vergt. 

 • Informatieverplichtingen zijn expliciet uitgeschreven
  • Precontractuele informatie: er wordt bepaald welke informatie je minimum dient te verstrekken voor afsluiten van een overeenkomst.
  • Bindend karakter van deze precontractuele informatie en sluiting van pakketreisovereenkomst
  • Inhoud pakketreisovereenkomst en te bezorgen documenten: deze moet helder en duidelijk zijn voor de koper, daarnaast is er ook een hele lijst aan informatie die daar minimaal moet instaan. (zie art 11 van de wetgeving)
  • Bewijslast voor naleving van de informatievoorschriften ligt bij de professioneel
 • Overdracht en wijziging van de overeenkomst voor begin van de pakketreis: gaat over afspraken rond overdragen van een pakketreis en als er wijzigingen plaatsvinden
 • Uitvoering van de pakketreis: bepaling rond aansprakelijkheid, non-conformiteit, mogelijkheid tot contactname, verplichtingen bijstand, boekingsfouten.
 • Prijsvermindering, schadevergoeding en verhaalrecht: bepalingen rond prijsvermindering, recht op schadevergoeding
 • Bescherming bij insolventie
   • Principes: terugbetaling moet verzekerd worden in geval van insolventie  

Gekoppeld reisarrangement wat nu?

Ook hier zijn een aantal belangrijke bepalingen: 

 • Bescherming bij insolventie en informatieverplichtingen // pakketreizen
 • Aansprakelijkheid voor boekingsfouten

Verkoop van reisdiensten

Tenslotte is het ook belangrijk dat wie onder het toepassingsgebied valt m.b.t. pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen ook voor afzonderlijke reisdiensten in de toekomst.