[anysurfer.logo]

Hoe denk jij over de digitale dienstverlening van het departement?

Hoe denk jij over de digitale dienstverlening van het departement?

Jeugdwerk   |  8 FEBRUARI 2024

Ben jij actief als vertegenwoordiger, bestuurder, leidinggevende, coördinator of personeelslid bij een vereniging? Dan wil het departement graag jouw mening horen over verschillende aspecten van de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid. Vul voor 1 maart onze online vragenlijst in.

Volgende aspecten komen in de bevraging aan bod: 

  • Wat denk jij over het gebruik van bv. het pas gelanceerde Verenigingsloket of andere e-loketten? 
  • Geef je de voorkeur aan een app om gebruik te maken van digitale dienstverlening? 
  • Wil je mandaten en volmachten geven/krijgen aan andere partijen om in naam van je vereniging zaken digitaal af te handelen? 
  • Wat is jouw mening over privacy en veiligheid bij het delen van gegevens? 
  • Wat vind je ervan dat de Vlaamse overheid voor haar digitale dienstverlening gebruikmaakt van een of meerdere platformen? 


Neem even de tijd om voor 1 maart de online vragenlijst in te vullen want jouw input is belangrijk, net zoals die van andere verenigingen. Stuur deze oproep dus gerust door. De resultaten van dit onderzoek zullen o.a. worden gebruikt om de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid aan verenigingen verder te verbeteren. Hartelijk dank voor je medewerking!