[anysurfer.logo]

Het verenigingsloket is gelanceerd!

Het verenigingsloket is gelanceerd!

Jeugdwerk   |  30 JANUARI 2024

Het verenigingsloket is een feit! 

Vandaag, dinsdag 30 januari, is het dan eindelijk zover. 
Het verenigingsloket werd deze voormiddag door minister Jan Jambon voorgesteld aan de partners en pers. 

Dat wil zeggen dat elke vereniging zich vanaf vandaag kan registreren op het verenigingsloket. Het Verenigingsloket wil als digitaal platform dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen. Door de administratieve rompslomp te verminderen kunnen verenigingen zich meer op hun kernactiviteiten concentreren en wordt het verenigingsleven overzichtelijker en leuker voor alle verenigingen en hun leden.

Hieronder gaan we eerst in op de belangrijke koppelingen voor het jeugdwerk

Wil je graag nu al meer weten over het verenigingsloket kan je hieronder alvast veel info vinden. 

Webinars voor overheden en koepels en verenigingen op 5 en 6 februari 

Wil je meer weten over het Verenigingsloket? Schrijf je dan in voor een van deze online infosessies. Op 5 februari organiseert het departement cultuur, jeugd en media een webinar voor overheden en op 6 februari voor verenigingen, koepels, steunpunten en federaties.

Koppeling met het ULDK 

Voor ons is vandaag vooral de koppeling met de nieuwe aanvraagprocedure van tenten bij het ULDK een heel belangrijk verhaal. 

De aanvragen voor het ULDK verlopen vanaf heden via het Verenigingsloket en gezien de start van de aanvraagperiode op 1 februari (tot 19 februari) ligt is het belangrijk dat die informatie goed doorstroomt. 
Meer info daarover in onderstaand nieuwtje. 

Voor wie is het Verenigingsloket
Het Verenigingsloket is er voor iedereen die betrokken is bij de werking van een vereniging in Vlaanderen.
 Het Verenigingsloket wil verenigingen en dienstverleners ondersteunen bij hun administratie zodat er meer tijd vrij komt voor hun dagelijkse werking.

Dit geldt voor: 

  • alle verenigingen, dat zijn organisaties die bij wet geen winst mogen uitkeren, zoals feitelijke verenigingen, vzw’s en stichtingen 
  • alle koepels, steunpunten en federaties die digitaal eigen informatie, producten en diensten aanbieden aan verenigingen en (contact)gegevens van hun leden beheren 
  • alle lokale besturen die digitaal producten en diensten aanbieden aan verenigingen en (contact)gegevens van hun lokale verenigingen beheren en publiceren 
  • alle Vlaamse overheidsdiensten die digitaal eigen informatie, producten en diensten aanbieden en (contact)gegevens van verenigingen beheren 
  • op termijn ook andere besturen (bvb. federaal, Brussels ...) en private dienstenleveranciers die ondersteuning of producten aanbieden aan verenigingen zoals de Uit-databank, Sabam of de gratis vrijwilligersverzekering

Wat is de meerwaarde van het Verenigingsloket? 

Eén toegangspoort 

Het Verenigingsloket wordt een betrouwbaar digitaal start- en eindpunt voor publieke dienstverlening aan verenigingen en zal - op termijn - toegankelijk zijn via elke overheidssite. Of een vereniging nu een aanvraag doet bij een Vlaamse overheidsdienst of een zaal wil huren in haar gemeente, het Verenigingsloket leidt je naar de correcte informatie en dienst.

Eén keer gegevens delen 

Gedaan met telkens opnieuw dezelfde vragen over je vereniging beantwoorden. Op het Verenigingsloket kan een vereniging eenmalig haar gegevens registreren waarna deze worden bewaard in een centrale databron: het Verenigingsregister. Bij volgende contacten met dezelfde of een andere overheidsdienst zijn deze gegevens al bekend en moet een vereniging enkel nog aanvullen wat niet gekend is of gewijzigde gegevens updaten (bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon). Een aanvraag indienen gaat zo veel vlotter.

Eén overzicht van al je verenigingsinformatie 

In het Verenigingsloket kan een vereniging via haar ‘Verenigingspaspoort’ alle informatie die over haar bekend is bij de verschillende dienstverleners raadplegen en updaten indien nodig. Zo weet ze in één oogopslag welke contactpersonen gekend zijn, welke aanvragen zijn ingediend, welke goedkeuringen of attesten ze in het verleden al ontving, … Ook de registratie zelf kan via het Verenigingsloket. 

Informatie en dienstverlening op maat 

Het Verenigingsloket brengt verenigingen en dienstverleners rechtstreeks met elkaar in contact. Hierdoor kunnen dienstverleners aan de hand van gegevens uit het Verenigingspaspoort (zoals de regio en sector waarin je als vereniging actief bent) verenigingen informatie op maat aanbieden. Verenigingen komen zo ook sneller terecht bij de juiste instanties, waardoor dienstverleners hun ondersteunende rol ook beter en meer op maat van de vereniging kunnen vervullen.

Relatie verenigingsregister - verenigingsloket 

Het Verenigingsregister is een belangrijk fundament van het Verenigingsloket, één van de vier hoofdloketten die gedefinieerd werden in de digitale dienstverleningsstrategie. Met dit loket wil het departement Cultuur, Jeugd en Media de dienstverlening voor verenigingen op één platform samenbrengen, digitaliseren en vereenvoudigen. Zo wordt het overzicht beter, de administratieve last voor verenigingen en koepels kleiner en kunnen dienstverleners beter inspelen op hun behoeften.

Een groeiverhaal 

De nadruk ligt op de toekomst: het Verenigingsloket zal de komende jaren in samenwerking met lokale besturen en betrokken Vlaamse overheidsentiteiten worden uitgebreid en verbeterd om de dienstverlening aan verenigingen te verrijken, vereenvoudigen en verbeteren. 
De lancering op 30 januari betekent de concrete start van een veelbelovend groeiverhaal.