[anysurfer.logo]

Geen nieuwe versoepelingen: huidige jeugdwerkregels blijven gelden.

Geen nieuwe versoepelingen: huidige jeugdwerkregels blijven gelden.

Jeugdwerk   |  26 FEBRUARI 2021

Wat werd er beslist op het overlegcomité van 26/2?

 • Alle beslissingen- dus ook alles relevant voor kinderen en jongeren- worden uitgesteld omdat de ziekenhuisopnames de voorbije week te hard gestegen zijn.
 • Er wordt een 'time-out' van een week ingelast waarbij het huidige Ministerieel Besluit van kracht blijft. Er verandert dus niets. 
 • Er werd expliciet aandacht gegeven aan jonge mensen die alle perspectief verliezen en gezegd dat 'onze stem gehoord wordt'. Er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk activiteiten te kunnen opstarten als dat veilig kan.
 • De voorbije week werden enkele hele kleine lichtpunten aangekondigd voor ons onderwijs, we hopen dat kinderen en jongeren daar tenminste een heel klein beetje hoop uit kunnen halen. 

Wat betekent dit voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk?

Dat alles blijft zoals het al was:

 • Kinderen en jongeren mogen net als elke burger met max. 4 personen (+12) samenkomen in de buitenlucht.  
 • De jeugdwerkregels blijven van toepassing: 
   • Tot en met 12 jaar: 10 personen (excl. begeleiding) met voorkeur buiten, begeleiding draagt mondmasker en houdt afstand in de mate van mogelijke. 
   • 13 tot en met 18 jaar: 10 personen (excl. begeleiding) verplicht buiten, begeleiding draagt mondmasker en houdt afstand, deelnemers dragen mondmasker waar afstand niet kan bewaard worden. 
   • 18+ geen werking mogelijk. 

Wat nu?

De boodschap van het overlegcomité was duidelijk. Er is niets beslist, alle regels worden verlengd. Een nieuw overlegcomité komt volgende vrijdag (5 maart) samen. 

Als volgende week iets zou veranderen aan de jeugdwerkregels, kan je alle info daarrond terugvinden op onze website en sociale media kanalen.