[anysurfer.logo]

Evaluatie decreet uittreksel strafregister

Evaluatie decreet uittreksel strafregister

Jeugdwerk   |  29 NOVEMBER 2023

De Vlaamse regering keurde in mei 2022 nieuwe regelgeving goed over de controleverplichting van het uittreksel uit het strafregister model 596.2 voor medewerkers van organisaties die activiteiten aanbieden in de context van opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Deze regelgeving geldt dus ook voor het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel en ging in op 1 februari 2023.

Meer informatie kan je terugvinden in dit artikel.

Algemene evaluatie

Het Agentschap Justitie en Handhaving verspreidde een vragenlijst om het decreet uittreksel strafregister te evalueren. Door dit decreet werden bepaalde organisaties waarbij er gewerkt wordt met minderjarigen verplicht om een uittreksel strafregister model 2 op te vragen. Het decreet zal op 1 februari 2024 een jaar in werking zijn.

Ook van het jeugdwerk wordt verwacht dat we het decreet mee evalueren via de vragenlijst. 

  • Deze vragenlijst is bedoeld voor de medewerkers die het uittreksel strafregister minderjarigenmodel (model 2) opvragen en beoordelen. 
  • De vragenlijst is anoniem en bevat maximaal 30 vragen (afhankelijk van welke antwoorden u geeft). 
  • Ter verduidelijking: in deze vragenlijst wordt met 'uittreksel' een uittreksel strafregister minderjarigenmodel (model 2) voor het werken met minderjarigen bedoeld. 

Gelieve de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met maandag 8 januari 2024 (na de kerstvakantie).