[anysurfer.logo]

Active Reviewing? Kom naar onze tweedaagse opleiding en leer er alles over.

Active Reviewing? Kom naar onze tweedaagse opleiding en leer er alles over.

Jeugdwerk   |  20 JANUARI 2020

Begeleid je leer- of vormingstrajecten met jongeren in de vrije tijd? Of ben je instructeur in het jeugdwerk? Deze tweedaagse opleiding (21 & 22 maart 2020) kan jouw vormingen of trajecten naar een hoger niveau tillen. 
Active Reviewing verrijkt het (ervarings)leren door reflecties beter te laten aansluiten bij de aangeboden activiteit of meegemaakte ervaring. Geen haperingen meer bij de overgang van doen naar denken en terug, maar een flow die iedereen uitnodigt tot leren.


Active Reviewing is een ervaringsgerichte reflectiemethodiek met volgende principes:

  • Maak van reflectie een activiteit met een inhoudelijke en een groepsdynamische doelstelling.
  • Korte krachtige reflectieopdrachten verhogen het bewustzijn met reflecteren als logisch gevolg.
  • Je hebt iedereen mee als je vraag juist zit dankzij het vierstappenmodel.
  • Isoleer reflectie niet, integendeel zoek naar zoveel mogelijk verbinding met de activiteit/de meegemaakte ervaring.
  • Keuzerijk leren realiseert eigenaarschap bij de lerende en dus duurzamer leren.

Is deze opleiding iets voor jou? Bekijk dan zeker de kalenderpagina voor meer info en schrijf je in!