[anysurfer.logo]

Tweedaagse Active Reviewing

Tweedaagse Active Reviewing mrt

jeugdwerkondersteuning   |  21 - 22 MAART 2020
!! Deze vorming gaat niet door omwille van de corona maatregelen. Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht met verdere details.
Active reviewing mrt 2020

Begeleid je leer- of vormingstrajecten met jongeren in de vrije tijd? Of ben je instructeur in het jeugdwerk? Deze vorming kan jouw vormingen of trajecten naar een hoger niveau tillen. Active Reviewing verrijkt het (ervarings)leren door reflecties beter te laten aansluiten bij de aangeboden activiteit of meegemaakte ervaring. Geen haperingen meer bij de overgang van doen naar denken en terug, maar een flow die iedereen uitnodigt tot leren.

Active Reviewing is een ervaringsgerichte reflectiemethodiek met volgende principes:

  • Maak van reflectie een activiteit met een inhoudelijke en een groepsdynamische doelstelling.
  • Korte krachtige reflectieopdrachten verhogen het bewustzijn met reflecteren als logisch gevolg.
  • Je hebt iedereen mee als je vraag juist zit dankzij het vierstappenmodel.
  • Isoleer reflectie niet, integendeel zoek naar zoveel mogelijk verbinding met de activiteit/de meegemaakte ervaring.
  • Keuzerijk leren realiseert eigenaarschap bij de lerende en dus duurzamer leren.
De training zelf stoelt op ervaringsleren. Eerst ervaar je als deelnemer enkele oefeningen in combinatie met active reviewwerkvormen. Vanuit je ervaring bouwen we dan een theoretisch kader op, om vervolgens daadwerkelijk te gaan trainen. In kleine groepen ontwerp je groepsdynamische reviewwerkvorm(en) die vervolgens in grote groep worden uitgeprobeerd. Deze ervaringen, feedback en theorie op maat, stellen je in staat om te groeien in keuze en design van active reviewwerkvormen en in het inzetten van gepaste begeleidersinterventies. Regelmatig wordt er teruggekoppeld naar de praktijk van de deelnemers, dit biedt ook een kans tot bijsturing van het programma.

Theorieën die waarschijnlijk aan bod komt (afhankelijk van hoe het proces loopt), van algemeen naar concreet:

  • Leren volgens Illeris: interactie – inhoudsmanagement – drijfveer
  • Ervaringsleren: definitie en kenmerken - leercyclus Kolb – model Nadler & Luckner – begeleidershouding – PPP-model - groepsdynamisch model Hovelynck
  • Active reviewing: 4 pijlers die leiden tot inzetbare werkvormen 


Deze tweedaagse opleiding is met een overnachting in de gebouwen van Destelheide.