[anysurfer.logo]

Wat vinden kinderen en jongeren over ruimte in Vlaanderen?

Wat vinden kinderen en jongeren over ruimte in Vlaanderen?

Jeugdruimte

De Vlaamse Jeugdraad deed in samenwerking met De Ambrassade verschillende bevragingen bij kinderen en jongeren over ruimte in het kader van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Workshop met jongeren en jeugdconsulenten over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2016)

Op 10 februari 2016 organiseerde de Vlaamse Jeugdraad een workshop met jongeren en jeugdconsulenten over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Bevraging jongeren over ruimte (2012)

De druk op de beschikbare ruimte in Vlaanderen is groot. In 2012 deed toenmalige Vlaams minister Philippe Muyters in functie van het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een onderzoek naar hoe die ruimte de komende decennia moet evolueren. Zo gaven 1050 Vlamingen hun mening en ideeën over ruimtelijke thema’s in een online peiling. Het toenmalige Steunpunt Jeugd organiseerde in 2012 een peiling bij 1000 jongeren tussen 14 en 25. 

  • Hoe en waar wonen jongeren nu?
  • Wonen ze er graag en waarom?
  • Hoe zien zij de ruimte in 2050?
  • En in welke mate verschilt hun mening van die van volwassenen? 

Adviezen Vlaamse Jeugdraad op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beide participatiemomenten resulteerden in een advies van de Vlaamse Jeugdraad:

  • Advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2017)
  • Advies Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2012)