[anysurfer.logo]

Wat doen wij in de VN?

Wat doen wij in de VN?

Internationaal Jeugdbeleid

VN-Jongerengezant 

De vorige VN Secretaris Generaal Ban Ki-moon maakte van jeugd een van zijn topprioriteiten en stelde de eerste UN Secretary-General’s Envoy on Youth aan. Momenteel vervult de Sri Lankaanse Jayathma Wickramanayake deze rol. Zij zet zich in om de participatie van jongeren op VN-niveau te versterken, waarbij de focus ligt op gestructureerde participatiemechanismes. Een voorbeeld daarvan zijn de nationale VN jongerenvertegenwoordigers. In België zijn er momenteel vijf VN-Jongerenvertegenwoordigers. Langs Vlaamse kant worden er jaarlijks twee VN-Jongerenvertegenwoordigers geselecteerd. De ene neemt het mandaat duurzame ontwikkeling op zich, de andere krijgt het mandaat jeugd. Langs Franstalige zijde worden er jaarlijks drie VN-Jongerenvertegenwoordigers geselecteerd: één voor jeugd, één voor klimaat en één voor duurzame ontwikkeling. De Vlaamse VN-Jongerenvertegenwoordigers worden ondersteund door de werkgroep VN van de Vlaamse Jeugdraad

De VN-Jongerenvertegenwoordiger Jeugd 

De VN-Jongerenvertegenwoordiger Jeugd gebruikt het Wereld Actie programma voor de jeugd (WPAY) als belangrijk kader om binnen te werken. Dit is het leidende jeugdbeleidsplan op het VN-niveau. Het WPAY biedt een beleidskader en praktische richtlijnen voor nationale actie en internationale hulp ter verbetering van de situatie van kinderen en jongeren. Het WPAY focust zich op maatregelen om de nationale capaciteiten op het gebied van jeugd te versterken en de mogelijkheden voor jongeren om te kunnen participeren in de maatschappij te vergroten. 

De VN-Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling 

De VN-Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling volgt de internationale 2030 Agenda op die in 2015 van start ging. Daarnaast werkt hij of zijn binnen het kader van de SDG’s of Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze agenda volgt de Millennium Development Goals (MDG)-ontwikkelingsagenda op en strijdt voor een duurzame samenleving.