[anysurfer.logo]

Wat betekenen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor het jeugdwerk?

Wat betekenen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor het jeugdwerk?

Internationaal Jeugdbeleid

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Wat is dat? 

De VN definieert “Duurzame ontwikkeling” als de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Met andere woorden kijkt men naar de huidige behoeften in de wereld en hoe die in de toekomst vervuld kunnen worden zonder dat zij een gevaar vormen voor mens, milieu en economie. Deze drie laatsten worden in vaktermen ook wel de 3 P’s genoemd:

  • People (de mensen)
  • Planet (de planeet/het milieu)
  • Profit (winst/opbrengst)
De drie aspecten (sociaal, ecologisch en economisch)  staan daarin harmonieus met elkaar in verbinding. In 2015 stelden alle landen vertegenwoordigd in de Verenigde Naties een duurzame ontwikkelingsagenda op met 17 doelstellingen, die noemden ze de Sustainable Development Goals of SDG’s. Die doelen moeten ervoor zorgen dat tegen 2030 de wereldwijde armoede drastisch vermindert en de opwarming van de aarde wordt tegengegaan.  

Werkgroep VN
SDG's

Hoe kan het jeugdwerk bijdragen aan een duurzame toekomst? 

De werkgroep VN van de Vlaamse Jeugdraad werkte een toolkit uit. Daarin leggen ze uit hoe ook jij met de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Global Goals for Sustainable Development) aan de slag kan. Die doelen zijn heel belangrijk voor jongeren. Ze zetten onze overheden ertoe aan de komende 15 jaar te werken aan een betere wereld voor ons en onze organisaties. Met deze gids wil de Vlaamse Jeugdraad jou en je jeugdorganisatie daarom helpen nadenken over hoe jullie kunnen helpen. Als we allemaal meedoen, dan kan dat tot grote veranderingen voor jongeren leiden. Bekijk de SDG toolkit op de website van de Vlaamse Jeugdraad en ontdek hoe ook jij en je organisatie een steentje kunnen bijdragen.