[anysurfer.logo]

Vind je weg in de decreten rond jeugdtoerisme

Vind je weg in de decreten rond jeugdtoerisme

Jeugdtoerisme
Jongetje op reis

‘Jeugd-toerisme’ je ziet het aan de benaming, er zitten 2 verschillende beleidsdomeinen in. Concreet wil dit ook zeggen dat er binnen beide beleidsdomeinen decreten zijn die het hele boeltje regelen. In dit artikel zetten we alles op een rijtje maar ben je heel concreet op zoek naar welke decreten of deeltjes voor jou van toepassing zijn of van toepassing zouden kunnen zijn in de toekomst dan klik je hieronder door per onderwerp en per doelgroep: 

Jeugdlokaal < 60 dagen en kampeerweides

Betreft: jeugdbewegingen die hun lokaal verhuren aan erkend jeugdwerk en dit maximaal 60 kalenderdagen per jaar of aanbieders van een kampeerweide en dit met een max. van 75 kalenderdagen per jaar.

  • Erkenning = Niet nodig, wel melding bij burgemeester ~uitzondering logiesdecreet
  • Subsidies = Geen subsidies op Vlaams niveau
  • Ondersteuning = Centrum voor jeugdtoerisme

Jeugdverblijfcentra Type A – B – C

Betreft: verblijven die zich richten op groepen kinderen en jongeren (jeugdwerk, scholen, …) en niet onder de uitzondering van logiesdecreet vallen (jeugdlokaal minder dan 60 kalenderdagen) moeten erkend worden en krijgen een type toegekend. Type A, B of C zegt iets over de mate van comfort van een jeugdverblijf. Het jeugdwerk is zo divers dat alle types een bepaald doelpubliek aanspreken. Sommige groepen zijn enkel geïnteresseerd in type A en/of B, andere kiezen dan weer heel bewust voor een Type C verblijf.  

Hostels

Betreft: een hostel is een van de 7 beschermde benamingen, om de benaming Hostel te gebruiken moet aan een aantal basisvoorwaarden voldaan zijn, zie verder bij erkenning en criteria. Hostels bieden goedkope overnachting aan o.a. rondreizende jongeren (individueel of in groep). De term jeugdherbergen wordt ook regelmatig gebruikt in dit opzicht.