[anysurfer.logo]

Decreet hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ

Decreet hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ

Jeugdtoerisme

Personeels- en werkingssubsidies voor jeugdverblijfcentra en hostels

Bij het departement Cultuur, Jeugd & Media kunnen jeugdverblijven en hostels aankloppen voor subsidiëring. We maken m.b.t. de decreten een onderscheid betreffende 2 soorten subsidie:

 • Personeels- en werkingssubsidie = Decreet hostels, jeugdverblijfcentra, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ @ departement Cultuur, jeugd & media 
 • Infrastructuursubsidies = Decreet toerisme voor allen  @ Toerisme Vlaanderen 
Hier gaan we dus enkele in op de eerste vorm van subsidiëring. 

De verblijven worden (via een erkenning binnen decreet toerisme voor allen of logiesdecreet) ingedeeld in de categorieën  A, B en C of hostel. 

Om werkings- en/of personeelssubsidies te kunnen ontvangen via dit decreet moet men aan een aantal voorwaarden voldoen, deze voorwaarden kan je best raadplegen in het decreet zelf (art. 12). 

Jeugdverblijven van de categorie A en B kunnen werkingssubsidies ontvangen op basis van het aantal gerealiseerde overnachtingen van jeugd.
Ook hostels en jeugdverblijven van de categorie C kunnen werkingssubsidies op dezelfde manier binnenhalen maar zij kunnen aan de hand van een 4-jaarlijkse beleidsnota ook personeelssubsidies aanvragen. 

Wie geïnteresseerd is kan altijd zelf het decreet, het uitvoeringsbesluit en de formulieren en leidraden raadplegen 

Subsidies voor ondersteuningsstructuren

Dit decreet voorziet ook middelen voor 2 ondersteuningsstructuren.  

Ondersteuning voor jeugdverblijven

Enerzijds heb je Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) dat ondersteuning aan eigenaars en uitbaters van jeugdverblijven en kampeerterreinen in Vlaanderen. Je kan er terecht voor heel wat ondersteuning: 

 • Advies bij opstart
 • Hulp bij het wegwijs maken in de regelgeving
 • Op de hoogte blijven via tijdschrift
 • HuisWerk en digitale nieuwsbrieven
 • Een plekje op jeugdverblijven.be 
 • Facultatief: promotie en boekingen via CJT Boekingscentrale
CJT helpt je als jeugdverblijf/kampeerterrein graag verder dus kijk zeker ook eens op hun website.

Ondersteuning voor hostels

Vlaamse jeugdherbergen (VJH) ondersteunt eigenaars en uitbaters van hostels. Onder de koepel van VJH zitten 23 Vlaamse Jeugdherbergen. De Vlaamse Jeugdherbergen vzw fungeert als ondersteuningspunt voor de sector van de hostels en werkt hierbij op drie niveaus: 

 • De vzw beheert en ondersteunt in de eigen jeugdherbergen in Vlaanderen, Brussel-hoofdstad en Sankt Vith.
 • De organisatie werkt nauw samen met een aantal aangesloten hostels die vrijwel alle ondersteuningsmogelijkheden genieten als de eigen jeugdherbergen.
 • De vzw biedt ook haar expertise en begeleiding aan bij de opstart en werking van erkende hostels die buiten het VJH netwerk functioneren. Bekijk hun website voor meer informatie.

vjh
CJT

Algemene dienst Jeugdtoerisme (ADJ)

De Algemene dienst jeugdtoerisme, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, staat in voor het beheer en onderhoud van de domeinen Hoge Rielen, Destelheide en Hanebos. Door hiervoor middelen te voorzien wil de Vlaamse Overheid inzetten op een zo groot mogelijk aanbod qua capaciteit en diversiteit van jeugdtoeristische- en vormingsacitviteiten.  

Hiervoor sluit ADJ een beheersovereenkomst af met het departement Cultuur, Jeugd en Media op basis van een 4-jaarlijkse beleidsnota. Meer info over ADJ vind je op hun website.