[anysurfer.logo]

Verandering? Innovatie? Maatschappelijke of sociale innovatie?

Verandering? Innovatie? Maatschappelijke of sociale innovatie?

Innovatie

Oplossingen die een duurzame, inclusieve en democratische samenleving dichterbij brengen. Ook jeugdwerkers zoeken daarnaar. Met succes.
Maar wat bedoelen we met termen als ‘verandering’, ‘innovatie’, ‘sociale innovatie’ en ‘maatschappelijke innovatie?

Als we spreken over verandering, dan gaat het over iets dat ‘gewijzigd’ wordt. Ook in het jeugdwerk wordt veel veranderd en aan veranderingsmanagement gedaan. Het is dan ook een veel voorkomend topic op vormingen en studiedagen.

Ook het woord innovatie betekent verandering. Het kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.).

Wat is sociale innovatie?
Er zijn heel wat definities voor sociale innovatie. De Vlaamse Sociale Innovatiefabriek geeft als omschrijving: 'een innovatieve oplossing op een maatschappelijk belangrijke uitdaging, die resulteert in een product, dienst, organisatiemodel en/of methode'. De term sociale innovatie kwam trouwens eind de twintigste eeuw op om het belang aan te duiden van een sociale dimensie bij technologische innovaties (zoals internet en robotisering). 

Wat is maatschappelijke innovatie?

Door deze term wil men de klemtoon leggen op de maatschappij. Sociale innovatie kan namelijk ook plaats vinden in bedrijven, bijvoorbeeld als hun personeelsmanagement anders wordt aan gepakt. Met de term maatschappelijke innovatie wordt duidelijke gemaakt dat het gaat over oplossingen voor maatschappelijke problemen. 

We geven een voorbeeld:
Wanneer een organisatie intern het vrijwilligersbeleid aanpast, dan kunnen we spreken van een sociale innovatie binnen die organisatie. Als men meent dat men door dit beleid aan te passen ook een invloed heeft op de maatschappij, bijvoorbeeld men boort nieuwe doelgroepen aan, dan kunnen we ook spreken over een maatschappelijke innovatie. Maar in het algemeen is het moeilijk om in de socio-culturele sector een verschil te maken tussen sociale en maatschappelijke innovatie. Wanneer je dit naar het Engels vertaald, wordt dat verschil nog minder gemaakt. Men spreekt over het algemeen over ‘social innovation’ en haast nooit over ‘societal innovation’.