[anysurfer.logo]

Risicovol spelen

Risicovol spelen

Spelen

Krijg je koude rilling van het zien van deze foto’s? De Ambrassade wil risicovolle speelkansen mogelijk maken voor alle kinderen en jongeren. We zijn goed in het opleggen van regels, wetten, decreten, afspraken… Dingen die vroeger gewoon konden worden alsmaar meer in regels en structuren gegoten. Soms is dit cruciaal en noodzakelijk maar in sommige gevallen beknopt het ook de vrijheid van kinderen en jongeren. 

Samen met de projectgroep Goe Gespeeld wil De Ambrassade ook aandacht vragen voor risicovolle speelkansen voor kinderen en jongeren. We proberen de visie op het belang van risicovol spelen mee te nemen in allerhande vertegenwoordigingen binnen en buiten de sector.

We verwijzen graag naar onze noorderburen die hier al meer campagne rond opzetten.