[anysurfer.logo]

Goe gespeeld

Goe gespeeld

Spelen
Goe gespeeld
Spelen

De Ambrassade is partner in het project Goe Gespeeld dat wordt getrokken door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Voor Goe Gespeeld en alle partners in het project is spelen wat kinderen doen. Ze moeten dit dan ook gewoon vollenbak kunnen doen zonder limieten en grenzen noch fysiek, noch mentaal. Kinderen moeten kunnen spelen waar ze willen, met wat ze willen en vanuit pure fantasie als ze dit willen.

Goe Gespeeld probeert gemeentes, ouders, grootouders, juffen en meesters, begeleiders in de kinderopvang, in de lokale jeugdbeweging… te inspireren om zoveel mogelijk speelkansen te creëren voor alle kinderen en jongeren! 

Wat doet Goe Gespeeld?

  • Goe Gespeeld Charter: gemeentes kunnen intekenen op het Goe Gespeeld charter. Door het charter te ondertekenen wil je als gemeente werk maken van een positief speelklimaat
  • Tips voor ouders en andere personen die met kinderen werken: Goe Gespeeld heeft tips over beter en meer buiten spelen voor iedereen die met kinderen aan de slag gaat
  • Inspiratiedagen: Goe Gespeeld wil de jeugdsector inspireren om aan de slag te gaan rond een goed speelbeleid. 
  • Beïnvloeden beleid: Goe Gespeeld tracht beleidsmakers te overtuigen van de kracht van spelen, de nood aan publieke openbare ruimte, dat spelende kinderen geen overlast vormen en nog zoveel meer positieve effecten en belang van spelen.
  • Vormt een netwerk: Goe Gespeeld brengt sinds 2018 organisaties over beleidsdomeinen heen samen in een netwerk dat werk maakt van kwaliteitsvol spelen. Kinderopvang organisaties, welzijnsorganisaties, jeugdorganisaties, natuur- en bosorganisaties, organisaties met ankers in onderwijs…zitten samen rond te tafel om kwaliteitsvol spelen breder te trekken en samen nog sterker te maken.

Op zoek naar meer Goe Gespeeld inspiratie?