[anysurfer.logo]

Praktisch aan de slag - opkamp.be

Praktisch aan de slag - opkamp.be

Jeugdtoerisme
Logo Op Kamp

Ondersteun jij het jeugdwerk m.b.t. het organiseren van hun kampen dan kan je hen het best doorverwijzen naar www.opkamp.be

Op deze website verzamelt De Ambrassade  informatie om groepen te ondersteunen in:

  • Het zoeken van een kampplaats in de vorm van jeugdverblijven, kampeerterreinen, combinaties van beide met aandacht voor verschillende locaties: Vlaanderen, Wallonië en buitenland.
  • Ondersteuning met betrekking tot de regelgeving die van toepassing is rond kampvuren, spelen in de bossen, gebruik van waterwegen,… 
  • Hulp bij thema’s zoals eerste hulp, koken op kamp, aan de slag rond duurzaamheid … 
  • Informatie over uitlenen van kampeermateriaal
  • Interessante kaarten voor wie een kamp voorbereid. De website is een bron van informatie voor jouw lokale jeugdwerkgroepen stuur hen dus zeker door.