[anysurfer.logo]

Partner van WAT WAT: afspraken

Partner van WAT WAT: afspraken

Jeugdinformatie - WAT WAT label

Logo Partner van WAT WAT

Deze pagina is voor organisaties die het label 'Partner van WAT WAT' ontvingen. Enkel zij hebben het recht om het labellogo te gebruiken. Daarom vragen we jouw e-mailadres. Het labellogo bestaat uit het logo van WAT WAT met bovenaan een zwart balkje erbij. In de balk staat 'partner van'. We bieden het logo aan in 3 formaten: .jpg, .eps en .svg:

Het overzicht van alle organisaties met het label 'Partner van WAT WAT'

Jouw organisatie kreeg het label 'Partner van WAT WAT'. Welkom in het partnernetwerk van WAT WAT!

Hoe werd je partner van WAT WAT?

 • Je nam deel aan de WAT WAT-training
 • Of je schrijft mee aan watwat.be
 • Of je toont info van watwat.be op je eigen website via de API (Application Programming Interface)
 • Of je was vóór 2023 al WAT WAT-labelpartner en kreeg een overgangsregeling

1. Logo ‘Partner van WAT WAT’

Het labellogo bestaat uit het logo van WAT WAT met bovenaan een zwart balkje erbij. In de balk staat ‘partner van’.

Bovenaan deze pagina kan je het logo downloaden in verschillende bestandsformaten:

 • JPEG
 • EPS
 • SVG

Een ander bestandsformaat nodig? Mail nicolas.janssen@ambrassade.be.

1.1. Betekenis

Het logo geeft aan dat je het label ‘Partner van WAT WAT’ kreeg.

Dat betekent dat je organisatie zich engageert voor kwaliteitsvolle jeugdinfo

 • Maak je eigen jeugdinfoproducten? Dan zijn de 7 WAT WAT-principes je houvast en kwaliteitscheck.
 • Je organisatie is ook deel van het grote WAT WAT-partnernetwerk (zie 2.1). Via dat netwerk gaan heel wat organisaties samen voor duidelijke, op maat gemaakte en minder versnipperde informatie voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld via watwat.be.

1.2. Gebruik

Omschrijf je je organisatie, stel je jezelf ergens voor en is er een link met jongeren of jeugdinfo? Maak dan via het logo zichtbaar dat je partner bent van WAT WAT. 

1.2.1. Verplicht op je algemene organisatiewebsite

Je plaatst het logo op je organisatiewebsite samen met het bijschrift. Dit is verplicht.

 • Plaatsing logo: in de footer beneden, dus zichtbaar op elke webpagina.
 • Afmetingen logo: websites – 4 x 4 cm
 • Bijschrift (verplicht): “Wij engageren ons voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Samen met de andere partners van WAT WAT werken we zo aan informatie waarmee kinderen en jongeren keuzes kunnen maken en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen. Meer info. [link naar: https://bit.ly/WAT-WAT-partner]
 • Bijkomend: je mag ook de QR-code opnemen die doorstuurt naar https://bit.ly/WAT-WAT-partner”
Tip: neem het logo en de uitleg ook op in de tekst van je ‘over ons’ pagina.

1.2.2. Andere websites

Maakt je organisatie een andere website? Bijvoorbeeld in het kader van een specifiek project? Je mag daar ook het logo plaatsen indien deze 3 punten waar zijn:

 • het is duidelijk dat jouw organisatie de eigenaar van de website is
 • je organisatie zal deze website blijven onderhouden
 • de website heeft een link met jongereninformatie
Voor de plaatsing en het bijschrift gelden dezelfde richtlijnen als voor je organisatiewebsite (zie 1.2.1).

1.2.3. Publicaties (geprinte of online)

Je mag het logo op je jeugdinformatieproducten plaatsen. Dat geldt voor geprinte publicaties, maar ook online (bijvoorbeeld pdf).

Let op: Het logo zegt iets over je organisatie, niet over je specifieke jeugdinformatieproducten. Je plaatst het logo daarom bij de omschrijving van je organisatie. Je neemt steeds het bijschrift (verplicht) mee op.

 • Plaatsing logo: in de colofon. Je plaatst het logo niet op de voorkant of achterkant van je publicatie.
 • Afmetingen logo
  • Publicaties formaat A4 – 4 x 4 cm
  • Publicaties kleiner dan A4 – minimum 2.5 x 2.5 cm
 • Bijschrift (verplicht): “Wij engageren ons voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Samen met de andere partners van WAT WAT werken we zo aan informatie waarmee kinderen en jongeren keuzes kunnen maken en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen. Meer info. [link naar: https://bit.ly/WAT-WAT-partner] 
 • Bijkomend: je mag ook de QR-code opnemen die doorstuurt naar https://bit.ly/WAT-WAT-partner”

2. Ondersteuning

2.1. Partnernetwerk van WAT WAT

Als lid van het WAT WAT-partnernetwerk krijgt je de jeugdinfo-nieuwsbrief, 1x/maand.

2.2. Inspiratiemomenten jeugdinfo

Twee keer per jaar nodigen we iedereen die kinderen en jongeren informeert uit bij De Ambrassade voor een WAT WAT-inspiratiemoment. We leren samen bij over actuele thema’s en ontmoeten elkaar.

Deze momenten kunnen zowel gratis als betalend zijn, afhankelijk van de inhoud en vorm. Hou de jeugdinfo-nieuwsbrief en de kalender van De Ambrassade in de gaten voor de data en het programma.

2.3. Netwerkmomenten jeugdinfo

Enkele keren per jaar creëren we kansen voor de partners van WAT WAT om elkaar beter te leren kennen, onderling te netwerken. Je leert welke plannen andere organisaties hebben, waar samenwerkingen mogelijk zijn, etc.

Deze momenten kunnen zowel gratis als betalend zijn, en online of face-to-face. Dat is afhankelijk van de inhoud en vorm. Hou de jeugdinfo-nieuwsbrief en de kalender van De Ambrassade in de gaten voor de data en het programma.

2.4. Schrijfdagen watwat.be (co-workdagen)

Partners die mee schrijven aan watwat.be kunnen elk jaar deelnemen aan de schrijfdagen of 'co-workdagen': 

 • We updaten samen de infoartikels op watwat.be - veel partners vinden het handig om zo'n WAT WAT-dag te blokkeren, zodat ze niet gestoord worden.
 • Je krijgt feedback van jongeren op je teksten.
 • Je leert andere partners van WAT WAT kennen.

3. Engagement als partner

 • In je organisatie is er 1 toegewezen WAT WAT-contactpersoon. Deze persoon leest de jeugdinfo-nieuwsbrief, brengt WAT WAT op de hoogte van jullie jeugdinfoplannen, etc. Wijzigt deze persoon? Dan breng je De Ambrassade daarvan op de hoogte.
 • Je streeft naar voortdurende kwaliteitsverhoging van je jeugdinfo-aanpak als organisatie. Jaarlijks zijn er vaste momenten waarop er in je organisatie intern nagedacht wordt over jullie mogelijke groeipunten, acties en opvolging daarvan.
 • Je streeft naar voortdurende verbetering van je eigen jeugdinformatieproducten. Dat doe je door de 7 WAT WAT-principes te integreren in je kwaliteitsbeleid en die als kwaliteitskader te hanteren voor de ontwikkeling van nieuwe producten en evaluatie van bestaande producten.
 • Je biedt een antwoord op eventuele vragen of klachten over je eigen jeugdinfoproducten, -campagnes, … Dit kunnen klachten zijn van bijvoorbeeld jongeren of andere organisaties, rechtstreeks gericht aan jullie of via WAT WAT.
 • Je houdt De Ambrassade op de hoogte van je jeugdinfoplannen en -aanbod:
  • Je vult eventuele WAT WAT-partnerbevragingen in.
  • Bedenk je een campagne, website, magazine, … gericht op jongeren? Dan geef je De Ambrassade een seintje. Zo blijven we op de hoogte van de activiteiten van onze partners en kunnen we op tijd mogelijke linken leggen, tips geven, …
  • Zijn bepaalde van je jeugdinfoproducten niet meer actueel? Dan stop je met de verspreiding ervan. Geef ons dan ook een seintje.

4. Contactpersonen

 • Vragen over je WAT WAT-partnerschap of de afspraken hierboven? Mail Nicolas Janssen, ondersteuner partners van WAT WAT.
 • Vragen over je artikels op watwat.be? Mail Liesa Carton, hoofdredacteur watwat.be.