[anysurfer.logo]

Ook dit is jeugdwerk

Ook dit is jeugdwerk

#Jeugdwerkwerkt
Die wonderlijke wereld, zonder definitie

Vraag aan iemand op straat wat jeugdwerk is en je krijgt waarschijnlijk de naam van een grote jeugdbeweging. Nu, is een jeugdbeweging een goed voorbeeld van jeugdwerk? Ja, absoluut. Is jeugdwerk meer dan een jeugdbeweging? Dat ook. Maar voor veel mensen is het moeilijk zich iets voor te stellen bij die enorme variatie binnen het jeugdwerk. We helpen graag een handje. Niet met een ‘strakke definitie van het jeugdwerk’ (daarover meer in dit artikel) maar wel met vijf uiteenlopende voorbeelden.

Laat je verrassen en overtuigen hoe #jeugdwerkwerkt, elk initiatief op zijn manier.

Link in de kabel

Link in de kabel

Alle kinderen en jongeren mediawijs

 • Team: 4 vaste medewerkers, 10 vrijwilligers
 • Bereik per jaar: 4000 kinderen en jongeren
 • Uitvalsbasis: Leuven
 • Ga vooral eens kijken naar: Enter Escape, een spel voor jonge tieners om beter om te gaan met sexting, online pesten en haatspraak, privacy … 
 • In het kort, Link in de Kabel … bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken.
 • Dit is Link in de Kabel níet: een school die van kinderen en jongeren ICT-specialisten wil maken.

Link in de Kabel helpt jongeren met een digitale vraag: voor een opdracht voor school, een probleem op sociale media, iets dat ze in hun vrije tijd willen testen … Simpelweg via Facebook of Whatsapp. De organisatie biedt ook workshops aan om spelenderwijs mediawijzer te worden, voor scholen of organisaties. En ze fixt zelfs computers op toegankelijke plekken voor jongeren.

David: “Online media bieden kinderen en jongeren ontelbare kansen maar ze houden ook een aantal risico’s in. Daarom leren we kinderen en jongeren media begrijpen, gebruiken en maken: met robotworkshops of een vlogsessie, met een spel of hulp bij een Powerpoint voor school. Niet om van hen ICT-specialist te maken, maar om hen mediawijs te maken.”


Tres

TRES

Expo van jongeren ondersteund door jeugdzorg

 • Team: projectmatige inzet van trekkers uit 5 organisaties, 10 extra begeleiders, kunstenaars en productie-medewerkers
 • Bereik per jaar: 10 à 12 jongeren en 700 mensen uit betrokken sectoren en de brede samenleving
 • Uitvalsbasis: Leuven
 • Ga vooral eens luisteren naar: de podcasts over de TRES-duo’s van 2018, mooie audiodocu’s. Of boek een rondleiding, bij de volgende expo in het late voorjaar van 2020.
 • In het kort, TRES … laat kinderen en jongeren ondersteund door jeugdzorg samenwerken met kunstenaars, een band opbouwen, kunst creëren en hun eigen stem uitdrukken.
 • Dit is TRES níet: een drempelverlagend project dat ‘probleemjongeren’ vrijblijvende ontspanning aanbiedt.

TRES is een jaarlijkse expo, een project van Artforum (kunsteducatief jeugdwerk) en de jeugdzorgorganisaties De Wissel, Ter Wende-Espero, Combo en Sporen. Wat je op deze professioneel georganiseerde tentoonstelling te zien krijgt, is gemaakt door kinderen en jongeren die door jeugdzorg worden ondersteund. Om tot die kunstwerken te komen, brengt TRES jonge mensen en kunstenaars samen, in het atelier van de kunstenaar. Tijdens die ontmoetingen beslissen de kinderen en jongeren zelf waaraan ze willen werken en wat ze van dat werk willen laten zien.

Maarten: “TRES bouwt aan verbindingen dwars doorheen onzichtbare grenzen in onze samenleving. We nemen samen met kinderen en jongeren de ruimte in om hun verhaal en hun stem te ontwikkelen, uit te drukken en te delen. Belangrijk is een kader waarin deze kinderen en jongeren niet vereenzelvigd worden met hun kwetsbaarheid, waar ze hun krachten en capaciteiten kunnen tonen. Want dat is de ruimte die ze verdienen.”

Bekijk hun website


NErdlab

Nerdlab

Artistiek aan de slag met technologie

 • Team: 4 vaste medewerkers, 30 vrijwillige kernleden, +100 occasionele vrijwilligers
 • Bereik per jaar: van 10 op een labavond tot 1600 bezoekers op BYOB Uitvalsbasis: Gent
 • Ga vooral eens kijken naar: Bring Your Own Beamer, een unieke avondexpo voor licht- en beeldartiesten, amateurs en professionals (zoek Nerdlab aftermovie BYOB op Youtube).
 • In het kort, Nerdlab … is een school in de vrije tijd, een open collectief van makers die installaties bouwen, elkaar skills leren en de wereld veroveren.
 • Dit is Nerdlab níet: een organisatie die STEMworkshops geeft in klassen.

Nerdlab brengt jongeren samen die artistiek aan de slag willen met technologie. Samen maken, en leren maken. In een open atelier in Gent, ook met thematische lab-reeksen of events. Bovendien helpen ze iedereen die een ‘makerspace’ wil opzetten. Nerdlab faciliteert, met materiaal, met experts in creativiteit en technologie, met een plek, met exposities…

Marlies: “Technologie met licht en beeld geeft de mogelijkheid om onszelf uit te drukken, om boodschappen te maken. Om iets te creëren wat andere mensen pakt, inspireert, verrast, overtuigt. Wie meedoet met Nerdlab, krijgt daarvoor de vrijheid of ondersteuning die hij nodig heeft. Het proces naar met een samen gemaakt artistiek technologisch product, daar gaat het om.”


Roots

Roots

Puzzelstukken in culturele niches

 • Team: 6 vaste medewerkers, en vele vrijwilligers
 • Bereik per jaar: 50 lidverenigingen, en zo heel wat cursisten, kinderen en jongeren
 • Uitvalsbasis: Antwerpen, Sint-Niklaas en Gent
 • In het kort, Roots … is een landelijk georganiseerde jeugdwerkkoepel voor alle klassieke en niet-traditionele zelforganisaties van minderheden.
 • Dit is Roots níet: Koepel voor organisaties waar louter gespeeld wordt

Roots bestaat al 20 jaar als koepel van zelforganisaties van jongeren met een migratieachtergrond. Vroeger heette het PAJ, Platform Allochtone Jeugdwerkingen. Het biedt ondersteuning aan lidorganisaties, bijvoorbeeld met onder meer netwerking, coaching, vorming en events.

Najm: “Elk kind en elke jongere moet de kansen krijgen die het jeugdwerk biedt. Een aanpak en aanbod op maat is daar het beste recept voor. Onze lidorganisaties hebben vaak naast een ludiek aanbod ook een aanbod op het vlak van onderwijs, tewerkstelling en sport. Zij zetten in op nagenoeg alle maatschappelijke domeinen die relevant zijn voor hun doelgroep. Ook zetten zij in op identiteit, zelfontplooiing en talentontwikkeling. Een tendens die meer en meer opgang maakt in het jeugdwerk in een (groot)stedelijke context.”


Globelink

Globelink

In actie voor een andere wereld

 • Team: 9 vaste medewerkers, 160 vrijwilligers
 • Bereik per jaar: 2500 jongeren
 • Uitvalsbasis: Brussel
 • Ga vooral eens kijken naar: KRAS, een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs van een stad of gemeente.
 • In het kort, Globelink … is een broedplaats voor experimenten en actie in de publieke ruimte voor ideeën voor nu en in de toekomst, hier en elders.
 • Dit is Globelink níet: een organisatie die louter bezig is met ‘ontwikkelingssamenwerking'

Globelink daagt uit om actie te ondernemen in de publieke ruimte. Zorgt voor een megafoon van mening en ideeën voor onze democratische samenleving. Over vluchtelingen, over publieke ruimte, over mobiliteit, stemrecht, het klimaat, ondernemen … Vooral projectmatig, in samenwerking met lokale jongerengroepen, organisaties en scholen.

Mathijs: “De huidige ingrediënten voor verandering zijn platgekookt. Jongeren kunnen nieuwe en verrassende recepten voorstellen. Bijgevolg knettert het vaak van onenigheid binnen Globelink. En we kiezen regelmatig een nieuwe focus. Maar daar gaat het nu net om: jongeren bepalen dat. We ondersteunen groepen jongeren die op lokaal of breder vlak hun en onze wereld willen verdraaien.”