[anysurfer.logo]

Onderzoek Mentaal welbevinden in de jeugdvereniging

Onderzoek Mentaal welbevinden in de jeugdvereniging

Mentaal welzijn
“Jongeren geven aan gelukkig te zijn in de jeugdvereniging. Positief contact, het gevoel goed omringd te zijn door leeftijdsgenoten maken het verschil"

Expertisecentrum Pimento peilde in opdracht van De Ambrassade via een enquête bij 2100 jongeren en 20 diepte-interviews naar de factoren geluk en verbinding. 

Uit onderzoek blijkt dat ‘in verbinding zijn met anderen’ een zeer belangrijke contra-indicator is voor mentale problemen. En laat jeugdwerk hier nu net kampioen in zijn. 

 • Maar hoe wordt dit ‘in verbinding zijn’ ingevuld binnen jeugdwerk? 
 • Hoe wordt nu reeds werk gemaakt van mentaal welzijn? In wat zit dit dan, zowel impliciet als expliciet? 
 • Wat zijn hefbomen voor een mentaal gezond klimaat? En wat zijn valkuilen? En wat is hierbij de rol als begeleider?
 • Hoe voelen kinderen en jongeren zich in het jeugdwerk in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die niet of niet meer in het jeugdwerk actief zijn? 

Ontdek een antwoord op deze vragen hieronder het volledige onderzoeksrapport! Geen tijd om het volledige rapport te lezen? Bekijk dan de samenvattende flyer! 

Senne          Misplon
Senne Misplon
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning