[anysurfer.logo]

Mag ik in dit bos spelen?

Mag ik in dit bos spelen?

Spelen

Spelen in het bos is zo fijn en maakt deel uit van jeugdwerk zoals wij het kennen. Toch is er veel onwetendheid hieromtrent bij begeleiders, kinderen, ouders… Toegankelijkheid van een bos is dan wel voor alle bossen principieel vastgelegd, elke eigenaar kan ervoor kiezen de toegankelijkheid aan te passen, het verschilt ook nog eens tussen Vlaanderen en Wallonië. Kortom het is voor groepen en voor ondersteuners niet altijd eenvoudig om door de vele bomen nog het juiste speelbos te zien. 

Vlaanderen

In Vlaanderen houdt de basisregel of omgekeerde toegankelijkheid in dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, de paden mogen verlaten in alle natuurgebieden van Natuur en Bos, op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. Het moeilijke op heden is echter dat het niet duidelijk is voor de burger welke regel er van toepassing is op wel bos, is het de basisregel of is er een toegankelijkheidsregel van toepassing? 

Spelen in het bos is dus niet overal zomaar toegelaten. Spelen in het bos mag op de volgende plaatsen:

  • Permanente speelzones
  • Tijdelijke speelzones (= zomerspeelzones)
  • Vrij toegankelijke zone
Als je een speelzone in jouw buurt wil vinden kan je hier zoeken. Geen speelzone te vinden? Vraag na of je ergens in de buurt uitzonderlijk kan spelen. Voor bossen van Agentschap Natuur en Bos (ANB) kan je een teostemmingsformulier downloaden op de website opkamp.be. 

Op de website van het ANB kan je uitgebreide informatie vinden over speelzones en de toegankelijkheidsregeling.

Wallonië

In Wallonië wordt er niet gewerkt met speelzones. Als je een stuk bos wil gebruiken om in te spelen, hout te sprokkelen,… dan moet je dat minimum 14 dagen op voorhand aanvragen bij de plaatselijke bosadministratie of het zogeheten cantonnement waar het bos toe behoort. De cantonnementen krijgen voor de zomerperiode heel veel aanvragen te verwerken. Daarom moet je jouw aanvraag voor het zomerkamp vóór 1 mei versturen.

Een aanvraag doe je door een ingevuld aanvraagformulier op te sturen naar het cantonnement. Als je op een kampterrein zit zonder een gebouw dan moet je ook nog een plannetje met daarop de locatie van je kamp meesturen. Om het adres te kennen van het cantonnement waar je de aanvraag voor spelen in Waalse bossen naartoe kan sturen of mailen surf je naar deze pagina. Hier wordt stap per stap uitgelegd hoe je jouw aanvraag kan doen en kan je het aanvraagformulier downloaden.

Rol Ambrassade

De Ambrassade wil vooral oog hebben voor de regulitis verbonden aan spelen in het bos. Via de werkgroep jeugdtoerisme en de taksforce bivakplaatsen proberen we het beleid m.b.t. spelen in bossen zo eenvoudig mogelijk en duidelijk te houden voor jeugdgroepen. Dus naast de informatieve rol die je hierboven terugvindt en via onze website opkamp.be streeft De Ambrassade een eenvoudig en duidelijk beleid m.b.t. de toegankelijkheid en de bespeelbaarheid in het bijzonder van de bossen in België.