[anysurfer.logo]

Kracht van Diversiteit #jeugdwerkwerkt

Kracht van Diversiteit #jeugdwerkwerkt

Kracht van Diversiteit - #Jeugdwerkwerkt
Ter voorbereiding van het congres #jeugdwerkwerkt verzamelden we goede voorbeelden en bronnen over thema diversiteit in/en het jeugdwerk. Hieronder vind je de selectie die we overhielden van de strafste opinies en artikels over de kracht van diversiteit.

Meer diversiteit? Zo veel manieren...

De Ambrassade schreef met Demos en heel wat partners uit het jeugdwerk een gezamelijke visie op ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’. Met samenwerking, netwerking en het creëren van nieuwe ontmoetingskansen tussen kinderen en jongeren als cruciale elementen. Deze visietekst is gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid.

Masterplan Diversiteit in het jeugdwerk

Het jeugdwerk werkt al lang aan het pad naar meer diversiteit. Nu is er ook een echt plan, samen met de overheid.  

Tientallen jeugdwerkorganisaties besloten, verenigd in de commissie jeugdwerk van De Ambrassade, te werken aan een visie op diversiteit in haar sector. Die lag in het najaar van 2017 op tafel van het jeugdwerk en de minister. Die tekst vertelt ons:

  •  dat elke jongere recht heeft op vrijetijdsparticipatie want dit draagt bij aan zijn zelfontwikkeling en -ontplooiing.
  • dat iedere vorm van jeugdwerk evenwaardig en gelijk is. Zolang het zich afspeelt in de vrije tijd van jongeren en kinderen en hen stimuleert om ontmoeting op te zetten, netwerken op te bouwen en te experimenteren. 
  • welke nieuwe handvaten, kaders en strategieën zoveel mogelijk gelijke kansen en sociale inclusie geven.

De minister van jeugd Sven Gatz organiseerde ondertussen het burgerkabinet jeugd, het rondetafelgesprek met de sector en de verschillende projectoproepen en hij gaf regelmatig gehoor aan de adviezen en statements van de Vlaamse Jeugdraad.  

Bovendien lanceerde hij de jaarlijkse Dag van de Diversiteit, waarop we samen even stilstaan bij de evoluties in onze sector. Op de eerste editie, op 23 februari 2018, werd het masterplan voorgesteld, vol meetbare, realistische en impactgerichte acties. Want de aanbevelingen uit de visienota inspireerden om verder aan de slag te gaan zodat actie kan ondernomen worden op alle niveaus van het jeugdwerklandschap, met de jeugdwerksector en het jeugdbeleid van de overheid als één team.

Kamal zegt 

"Voor voetballen of zwemmen was er nooit geld. Ook de KSA mocht niet, maar daar was een andere reden voor: mijn vader had het er moeilijk mee dat je bij de KSA in een short moet rondlopen. Hij begreep dat niet."

- Kamal Kharmach in HUMO 26/10/2017

In Humo 4021 vertelt komiek, wetenschapper en ondernemer Kamal Kharmach over zijn jeugd. Vandaag is hij best tevreden en succesvol, maar als kind en puber had hij het niet makkelijk.