[anysurfer.logo]

Kinderen en jongeren eigenaarschap geven

Kinderen en jongeren eigenaarschap geven

#Jeugdwerkwerkt - Beleidsnota 2022-2025

Met deze reflectietool #Jeugdwerkwerkt kom je te weten of jij en je jeugdwerkcollega’s ook wat van het DNA in jullie hebben zitten en hoe jullie meehelpen om de missie van het jeugdwerk uit de dragen. Gebruik deze tool samen met jouw kerngroep, team of raad van bestuur om te reflecteren over jullie organisatie. 

Lees het inleidend artikel om te weten te komen waarom we deze tool maakten en hoe je die kan gebruiken. Je kan ook een printversie van de reflectietekeningen- en vragen en een stappenplan downloaden. Of begin meteen hieronder met het tweede 'DNA' van de jeugdwerker:

#Jeugdwerkwerkt omdat jeugdwerkers ...

DNA 2
STAP 1 

 Bekijk de tekening 

 • Klik op de tekening om een printversie te downloaden.
 • Klik rechts of onder bij 'beelden' om een grote versie te projecteren. 

STAP 2 

 • Wat staat er op de tekening? 
 • Herken je deze situatie? 
 • Begrijp je wat er wordt afgebeeld? 

STAP 3 

Lees onderstaand verduidelijkend tekstje. 

Kinderen en jongeren eigenaarschap geven: de activiteiten, de ploegvorming, de werking, de processen, de experimenten: ook dat kunnen kinderen en jongeren zelf in handen nemen. Ze zijn evenwaardig aan hun begeleiders, de coördinatoren, de professionals.
STAP 4 

Lees onderstaande vragen en probeer samen een antwoord te vinden.

Reflectievragen

 • Wat versta jij onder eigenaarschap? 
 • Wat mogen kinderen en jongeren hier zelf in handen nemen? Geef een concreet voorbeeld.
  Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van kinderen en jongeren of je vrijwilligers? 
 • Geef een voorbeeld wanneer kinderen en jongeren of vrijwilligers geen eigenaarschap krijgen. 
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat kinderen en jongeren of vrijwilligers in de toekomst (nog meer) eigenaarschap krijgen in jullie jeugdwerkorganisatie?  

STAP 5  

Na het beantwoorden van de vragen bespreek je samen wat de essentie is die je in een verslag noteert. 

Bepaal vervolgens wat je met deze inhoud nog verder kan doen binnen je organisatie. Zoals bijvoorbeeld: 

 • Wat betekent dit voor jullie nieuwe beleidsnota? 
 • Moeten sommige zaken op andere plaatsen verder en breder besproken worden? 
 •  Kunnen er directe acties uit jullie reflectie opgesteld worden? 
 • ...


Klik in het #Jeugdwerkwerkt schema hieronder op één van de DNA elementen of een recht van de missie om naar een volgende tekening te gaan.

Je webbrowser geeft geen ondersteuning voor .svg-bestanden, probeer een andere webbrowser.