[anysurfer.logo]

Hoe informeren op maat van jongeren?

Hoe informeren op maat van jongeren?

WAT WAT label

WAT WAT nodigde haar partners uit voor een inspiratiedag jeugdinfo rond het labelprincipe: OP MAAT – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk.


Om op maat te kunnen informeren, moet je natuurlijk ook inzicht krijgen in die jongeren. Daarom nodigden we Miek Crouzen van het Nederlands trendbureau Young Works uit. Dat bracht een boek uit over het puberbrein.

Wij onthouden uit het verhaal van Miek vooral dat het emotionele centrum van jongeren het snelste af is in de hersenontwikkeling: emoties vaak groot of contextloos omdat ze niet in een context worden geplaatst. Een emotionele boodschap heeft dus veel meer impact op jongeren dan op volwassenen. Verhalen zijn dan ook de sleutel tot succes bij jongeren. Maar ze moeten authentiek zijn. Houd het bij echte verhalen!

De prefrontale cortex ontwikkelt het laatst. Dat maakt dat jongeren het soms moeilijk hebben met plannen en structureren. Als je jongeren informeert, moet jij dus eigenlijk de prefrontale cortex vervangen met hapklare brokjes info.

Verschillende fases

De sociale omgeving is erg belangrijk voor jongeren. Motivatie is afhankelijk van (sociale) relevanties. Jongeren vermijden “no likes”.  Houd ook rekening met de verschillende fases waarin jongeren groot worden.

  • Vroege adolescentie: 10 – 14 jaar
    Dan willen ze er vooral bij horen en zo weinig mogelijk afwijken.
  • Midden adolescentie: 14 – 16 jaar
    Tussen de 14 en 16 jaar willen jongeren er ook nog bij horen, maar meer in kleine groepje dan bij de grote massa. In deze fase wordt het meest geëxperimenteerd.
  • Late adolescentie: 17 – 23 jaar
    Jongeren hebben veel verantwoordelijkheden, maar de prefrontale cortex is nog altijd niet helemaal ontwikkeld. Als je ze wil informeren: behandel ze volwassen, maar houd rekening met onvolwassenheid.

Een groot deel van het leven van jongeren speelt zich online af. Wil je inzicht krijgen in het online gedrag van jongeren, bekijk dan zeker Netiquette op YouTube.

Checklist voor eigen content

Als jongeren op elke check ja antwoorden is de kans groot dat het gezien of gelezen wordt!

1. Gebruik beeldtaal

2. Wees authentiek: geen stockfoto’s

3. Jip en Janneke taal (KISS): wat is je boodschap en wat is noodzakelijk?

4. Juiste tone of voice

5. Co-creëer met jongeren

6. Betrek zaken die raken aan hun leefwereld

7. Verspreid het via de juiste kanalen: Zijn jullie vindbaar? Waar zoeken jongeren op? Hoe trek je hun aandacht?

Download de presentatie van Miek Crouzen bij bestanden rechts. Je vindt er ook de presentaties van de verdiepende sessie voor contentpartners van WAT WAT en de inspiratielunch rond Instagram terug.