[anysurfer.logo]

Externe consultants beleidsplanning

Externe consultants beleidsplanning

Beleidsnota 2026-2030

Met ons ondersteuningstraject beleidsplanning bieden we al een bundel aan ondersteuningsvormen zoals onze poster, onze toolbox, onze open vormingen en een aparte nieuwsbrief. Maar misschien is dit niet voldoende voor jouw intensief beleidsplanningsproces? 

Regelmatig krijgen we ook de vraag om jeugdwerkorganisaties op maat te begeleiden in hun proces. Helaas valt dit buiten onze eigen mogelijkheden. Daarom hebben we een lijst van consultants samengesteld die jullie als jeugdwerkorganisatie wel individueel en op maat kunnen begeleiden. 

Alle onderstaande begeleiders hebben een affiniteit en/of ervaring met jeugdwerk. Sommige zijn nog actief in het jeugdwerk of hebben een jeugdwerkverleden. Ze hebben ervaring bij het opstellen of begeleiden van een beleidsnota of veranderingsprocessen en kunnen jullie in één of meerdere fases van het beleidsplanningsproces begeleiden. Uiteraard is het aangeraden om te kiezen voor een persoon of organisatie met een stijl en ervaring die past bij wat je zoekt. Je kan eventueel navragen hoe het ging bij de organisaties die al beroep deden op deze consultants.

Je mag hen rechtstreeks contacteren om verdere afspraken te maken over prijs, intensiteit en onderwerp, wij zijn hier zelf geen tussenpersoon in. 

Toch nog een gerichte vraag voor ons? Neem dan contact op met één van onze medewerkers die ons eigen ondersteuningstraject beleidsplanning organiseren: 

 • An Van Lancker (02 551 13 79 - an.vanlancker@ambrassade.be) 
 • Senne Misplon (02 551 13 60 - senne.misplon@ambrassade.be)Coaster consulting

Coaster consulting, dat zijn Kevin Picalausa en Wim Van Leeuwen. Wij ontwikkelden onze talenten en competenties als ondersteuner in het jeugdwerk bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. We leerden er vooral ook onze “goesting” kennen om teams te begeleiden bij veranderingsprocessen. Zeven jaar geleden, hebben we die goesting omgezet in een eigen onderneming. 

Met ons team gaan we aan de slag in diverse verenigingen binnen en buiten het jeugdwerk, met lokale besturen en kmo’s. Die wisselwerking maakt het enorm boeiend. Het liefst ondersteunen we organisaties in hun verdere ontwikkeling. Zo werden we al vaak ingeschakeld bij het komen tot een nieuwe missie, visie en strategie, het opzetten van focusgroepen of het hele participatief proces tot een gedragen beleidsnota. Bijvoorbeeld bij de VDS, Compagnie Mila, Dwagulu, UniQue… in hun vorige beleidsnotaproces. 

We doen dit met een unieke persoonlijke aanpak. We creëren betrokkenheid in je team en met het DNA van je organisatie. We gaan oplossingsgericht en doordacht samen aan de slag. Onze rugzak is gevuld met praktische voorbeelden, werkvormen (SWOART, TOC, GANTT…) en structuur. We zijn flexibel en gedreven om kwaliteit neer te zetten.

Ervaring:

We werden al vaak ingeschakeld bij het komen tot een nieuwe missie, visie en strategie, het opzetten van focusgroepen of het hele participatief proces tot een gedragen beleidsnota. 
Ik heb zelf als vrijwilliger aan heel wat beleidsplannen meegewerkt en toen ik coördinator was bij de VDS, heb ik het hele beleidsnotatraject getrokken. Van het opzetten van een uitgebreid participatieproces (intern en extern) tot het schrijven en uiteindelijk indienen bij het Departement. Die ervaringen heb ik meegenomen naar ons bedrijf. Bij de vorige erkenningsronde heb ik Compagnie MiLa vzw (cultuureducatieve vereniging) ondersteund om hun erkenning aan te vragen. Ik heb De Ambrassade (en Jint, Bataljong en KeKi) ook geholpen bij het actieplan voor Komaf. Momenteel help/schrijf ik ook aan beleidsplannen maar in andere sectoren (soc.-cult werk, amateurkunsten).


Referenties:

VDS, Compagnie Mila, Dwagulu, UniQue

Contact:

↑ terug naar overzicht begeleiding 


De Verenigingscoach

De Verenigingscoach, onze naam zegt het zelf. We helpen jouw vereniging in het benoemen van ambities, prioriteiten en keuzes. Waar staat je organisatie in 2030? Waar maken jullie het verschil in 2030? De Verenigingscoach is de moderator, ondersteuner en trajectbegeleider voor jou en je hele ploeg. We helpen in jullie denk- en planningsproces, op tempo en maat van jouw organisatie.

Ervaring:

Joris De Bleser is ervaren als coach en ondersteuner. Hij is sterk in visie, beleid, organisatie en proces. Zijn levenslang engagement in de jeugdsector – zowel als jeugdwerker, bestuurder als beleidsmedewerker bij een jeugddienst – kneedde hem tot een erg bekwaam en bedreven expert in bestuurs- en beleidswerk. Als Verenigingscoach was hij in 2020 ondersteuner tijdens planningsmomenten of -traject bij zeven jeugdorganisaties. Als bestuurder bij een grote jeugdwerkorganisatie is hij al jarenlang sowieso betrokken bij elke beleidsplanningscyclus.


Referenties:

Onze klanten in de jeugdsector: KSA nationaal | Roots | JEF | Mediawijs | Kazou | De Ambrassade | Krunsj | Jeugdhuis Wollewei | Koning Kevin | Graffiti | Safe Space | Jeugdcentrum Bouckenborgh | JHOB - Brusselse jeugdhuizen | D’Broej | Gekkoo | de RegenbOog | Bataljong | Jeugdhuis De Takel | Jeugddienst Stad Antwerpen | Formaat | Jeugddienst Stad Brugge | Het Entrepot | Jeugdhuis Comma | Jeugdhuis De Gemeenschap | Idee Kids | GameWise | Splash | Sporty vzw |

Contact:

↑ terug naar overzicht begeleiding


Gil Geron

Na meer dan 25 jaar ervaring in HR, organisatiemanagement en leiding geven, zette ik in het najaar van 2017 de stap naar zelfstandige. Ik ben gepassioneerd door de groei van elk individu, geniet van de verschillen bij mensen en van de kracht van verhalen die ons verbinden. Waarderend op zoek gaan naar opportuniteiten, proces- en doelgericht begeleiden is mijn drijfveer. Creatief denken is een troef. Ik ben postgraduate diversiteitsmanagement en volgde diverse coachopleidingen waaronder narratieve therapie en talentontwikkeling.

Ervaring:

 • jarenlang zelf beleidsdossier geschreven als algemeen coördinator in het jeugdwerk
 • ex-lid van SARC
 • inspecties/visitaties voor departement sociaal-cultureel werk

Referenties:

Koning Kevin vzw, Jonna vzw


Kessels & Smit, The Learning Company

Hannes Vanhee
Hannes is aan de slag bij Kessels & Smit, The Learning Company. Hij heeft een stevige rugzak ervaring in het werken met groepen dankzij een grote passie voor het vak: faciliteren, trainen, coachen en het ontwerpen van (blended) leerprogramma's geven hem energie.
Als creatieve duizendpoot combineert hij diverse opdrachten en is een geëngageerd vrijwilliger bij verschillende organisaties. Doorheen zijn professionele carrière lopen zowel vorming geven als het werken met kinderen en jongeren (in een maatschappelijk kwetsbare situatie) als rode draad. Te verwachten van deze orthopedagoog: een kritische blik, een nieuwsgierige & open houding en beweging. Zijn enthousiaste begeleidershouding zorgt voor een drive in groepen en tijdens participatieprocessen.
Hannes heeft gewerkt voor Uit De Marge waar hij de coördinatie & uitvoering van het luik ‘aanbod & ondersteuning’ voor zijn rekening nam. Verder doet hij nog steeds vrijwilligerswerk voor BIZON vzw, waar hij zowel ervaring heeft met de bestuurskant (RvB/AV), het vormingsluik als het werken met de kinderen en jongeren zelf en hij is bestuurder van de vzw Jong Gent In Actie. In 2017 richtte hij Blad.Steen.Schaar op, een vormingsdienst gericht op begeleiders van kinderen en jongeren.
Als je voor mij kiest dan gaan we ervoor! Ik ben een enthousiast en energiek begeleider, open van geest en toch ook kritisch. Of het nu gaat om maatschappelijke ontwikkeling uitdiepen, vrijwilligers aansturen en motiveren, de organisatie ontwikkelen, leiderschap stimuleren of processen leren begeleiden: waar ik van houd is een groep in beweging brengen en engageren. We vinden samen de drive, het enthousiasme borrelt op, onze creativiteit geeft ons energie. En op het einde komen we er allemaal beter uit, met meer energie, een betere kijk op de toekomst en klaar om voorbij uitdagingen te wandelen.

Kassandra Driezen
Als biologe ben ik gebiologeerd door mensen en menselijke interacties. We maken allen onlosmakend deel uit van een groter geheel dat bestaat uit een aaneenschakeling van systemen. Doorheen de jaren ondervond ik dat zich overal vergelijkbare bewegingen voordoen, of het nu een ecosysteem of een organisatie of "het systeem mens" is waarop je je aandacht richt.
Vanuit mijn eigen natuurlijke nieuwsgierigheid bewoog ik me professioneel in verschillende rollen en sectoren, veelal met een maatschappelijke relevantie. Ik schreef mee beleidsteksten, hervormde organisaties - soms from scratch, soms vanuit wat er al was -, was drijvende motor als manager en directeur, en kreeg daarbij enkele acute crisissituaties voorgeschoteld. Het zorgde voor een jarenlange ervaring en deskundigheid vanuit de praktijk wat beleid, management en leidinggeven betreft. Ik heb met mijn voeten in de heerlijke modder gestaan!
Als verbinder in hart en nieren werd ik door mijn eigen (toen nog heel jonge) ambitieuze en rationele aard uitgedaagd om op zoek te gaan in mezelf. Vanuit persoonlijke levenslessen en onderzoek kwam ik tot het inzicht dat de sleutel onder meer ligt in het verbinden van brein en lijf; het denken, voelen en doen; hoofd én hart. Want, wanneer alles er mag zijn ontstaat er een magische flow én een diepe rust! Een gebalanceerde golfbeweging. En van daaruit wordt verbinden met jezelf, een ander, een systeem, zoveel makkelijker.
Wanneer ik met mensen, teams en/of organisaties aan de slag ga, dan zal ik openheid en ruimte voor kwetsbaarheid creëren. Ruimte voor het gesprek dat de dingen benoemt en dat ertoe doet. Samen ervaren dat het ook anders kan, om zo, en vanuit soms schijnbaar onverzoenbare tegenstellingen, de common ground te vinden. We laten zien wat wél werkt. Herkaderen en het waarom benoemen, brengt het vertrouwen om (weer) aan de slag te gaan, om beslissingen te durven nemen. Ik zal mensen meenemen op een manier dat er goesting en ruimte gevoeld wordt om te durven experimenteren. Mijn expertise ligt op gedeeld leiderschap en daarin leidinggeven, management en beleidsvoering. https://www.kessels-smit.com/nl/nieuws/de-subtiele-impact-van-de-manager-op-een-samensturend-team

Kris Snick
Na jarenlang animator in het jeugdwerk, ben ik na mijn studie pedagogische wetenschappen een 8-tal jaren actief geweest als stafmedewerker en projectcoördinator bij de Vlaamse Jeugdraad, de Ambrassade en het Europees Jeudforum. Sinds 2014 ben ik als zelfstandig consultant, procesbegeleider en coach bij Kessels & Smit aan de slag. Daarnaast ben ik ook deeltijds docent in de Erasmushogeschool in Brussel binnen de opleiding Idea & Innovation Management.
Ik heb ruime ervaring in het ondersteunen en begeleiden van teams en organisaties in diverse sectoren (overheid, profit en non-profit). Als Brusselaar ken ik bovendien goed de complexe structuur van onze hoofdstad en begeleid ik graag trajecten in meertalige contexten. Daarnaast ben ik ook vrijwillig bestuurder bij verschillende non-profit organisaties in Vlaanderen en Brussel, waaronder de Aanstokerij.

Ervaring:

Hannes

Jeugdwerk is mijn eerste passie en grote professionele liefde. Ik werkte als vrijwilliger mee aan verschillende beleidsnota's van BIZON vzw (ik ben er al meer dan 15 jaar vrijwilliger) en werkte meer dan 10 jaar als beroepskracht in het jeugdwerk: zowel bij Hannibal JKVG vzw (als coördinator), PIMENTO vzw (vormingsbegeleider) als Uit De Marge vzw (teamleider Aanbod & Ondersteuning). In elke organisatie schreef ik mee aan de beleidsnota's.

Kassandra
Veel ervaring met het werken met beleidsnota’s van Vlaanderen in verschillende beleidsdomeinen. Specifiek rond Vlaams jeugdwerk is dit nog beperkt.

Kris
In de voorbije jaren heb ik diverse organisaties uit het jeugdwerk en het bredere non-profitveld ondersteund: zowel in het creëren van een visie, het participatief uitwerken van een beleidsnota of de begeleiding van een ruimer veranderingsproces van de organisatie.
In een ondersteunende en faciliterende rol breng ik graag beweging, inspiratie en diepgang in teams of organisaties waar een verlangen naar ontwikkeling of visie aanwezig is. Daarbij ga ik moeilijke thema’s of conflicten niet uit de weg. Ik bied structuur en kaders in contexten van hoge complexiteit en zorg via creatieve en participatieve methodieken dat ieders stem deel wordt van het finale resultaat. Ik hecht in mijn groepsprocessen steeds veel belang aan het creëren van een veilige en stimulerende context waarin iedereen wordt uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en met nieuwsgierigheid voor verschillende meningen naar elkaar te luisteren.


Reputations

Als merkstrategisch bureau is Reputations gespecialiseerd in het opbouwen, versterken, bijsturen en beschermen van merkreputaties. Elke organisatie met een stevige reputatie baseert zijn profilering op een heldere positionering. Daarom is een goed doordachte strategie zo essentieel: het stelt alles scherp en geeft sturing voor de toekomst.

Ervaring:

Reputations heeft uitgebreide ervaring binnen de jeugdsector. Zo begeleidde het bureau de afgelopen jaren o.a. JES, mijnLeuven (stad Leuven), Kavka, Gekkoo, J100, Cachet, City Pirates en BAAS in hun strategieontwikkeling. De begeleiding gaat van missie- en visievorming, over marktonderzoeken, opstellen van strategische beleidsnota’s tot analyse en herwerking van aanbod en structuren. De jarenlange ervaring van Reputations binnen de jeugdsector zorgt er voor dat ze dezelfde taal spreken en ze heel goed begrijpen met welke uitdagingen jeugdwerkorganisaties te maken hebben. Reputations legt het nodige pragmatisme aan de dag om een traject zo vlot mogelijk te laten verlopen.


Referenties:

JES, mijnLeuven (stad Leuven), Kavka, Gekkoo, J100, Cachet, City Pirates en BAAS

Contact:

↑ terug naar overzicht begeleiding


S&L

S&L (Strategies & Leaders) vormt een coöperatieve — van ervaren sociale adviseurs, activisten en ondernemers — die weet hoe strategie en leiderschap tot systeemverandering kan leiden. Een kleine groep mensen die hetzelfde willen als jij én weten hoe je daar naartoe gaat, dat geeft net dat extra beetje kracht. We begeleiden organisaties op diverse vlakken: www.s-l-impact.com/ons-aanbod-voor-non-en-social-profit.

Binnen ons aanbod hebben we specifieke ervaring in het begeleiden van het schrijven van nieuwe beleidsplannen maar ook ondersteuning na aanbevelingen of negatief advies en vanuit die ervaring kennen we ook heel goed de mogelijke pijnpunten.
Een nieuw beleidsplan
Ondersteuning na aanbevelingen of negatief advies

Jasper Van Thienen, Juliska Van Hauwermeiren, Sabine Craenen en meer dan 30 collega’s met ervaring bij non profit organisaties 

Ervaring:

Onze kracht:

 • Een beleidsplan dat het geld binnenhaalt om impactvol je activiteiten verder te zetten. 
 • Een overtuigend dossier waar al je medewerkers en stakeholders met plezier hun schouders onder zetten. 
 • Een motiverend collectief project waarbij de hele organisatie betrokken is. Een fijn neveneffect: we planten een zaadje voor meer participatie bij andere projecten. 
 • De kennis en technieken om je volgende beleidsplan zelf te trekken. 
 • Een ervaren begeleider die de sector van binnen en van buiten kent, inclusief de juiste mensen.

Onze ervaring:

 • Kennis van de sector: verschillende van onze begeleiders waren vroeger actief in het jeugdwerk. We kennen de sector dus door en door 
 • Kennis beleidsplan: als S&L begeleidden we verschillende jeugdwerk-organisaties bij hun beleidsplan: we deden procesbegeleiding van a tot z en/of we waren sparringpartner en gaven feedback op beleidsplannen voor finale check


Twisted Studio

Twisted Studio is een klein en wendbaar service design bureau. We helpen organisaties om diensten, projecten en beleid te ontwerpen. We maken ze menselijker en inclusiever met service design. Dat is het ontwerpen van diensten en het beleid daarrond.

We kunnen jeugdwerkorganisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan door samen te onderzoeken wat de noden en uitdagingen zijn van hun doelpubliek, de medewerkers en stakeholders. We helpen om human-centered prioriteiten te stellen, het komen tot inzichten voor verbeterde dienstverlening en het bereiken van (nieuwe) doelgroepen. Ook kunnen we hun werking analyseren om kansen te identificeren voor vernieuwing.

Ervaring:

Evelien werkte mee aan het beleidsplan van Konekt vzw als strategische rol van het team dat verantwoordelijk was voor educatie en vorming, en als projectontwikkelaar van Brake-Out. Als orthopedagoog in MFC De Hoge Kouter was ze tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleidskaders, onder meer rond kwaliteit van zorg.

Lies werkte als beleidsmedewerker voor Sensoa vzw, waar ze specifiek advies gaf met betrekking tot jongeren. Daarnaast is ze ook lid van de Algemene Vergadering van De Ambrassade en Rosa vzw.
Marlies is mede-oprichter van Co-Searching, een organisatie voor en door werkzoekenden. Ze was eindverantwoordelijke voor het beleidsplan dat in 2021 succesvol een eerste structurele subsidie verwierf. Ze zit nu in de Raad van Bestuur van de organisatie.  

Referenties:

Formaat, Kenniscentrum Kinderrechten, Bataljong, Natuurpunt, ...

Bekijk hun portfolio

Contact:

↑ terug naar overzicht begeleiding


MONDEA & BARISTAZ 

MONDEA is expert op het vlak van strategie en organisatie. Schouder aan schouder met de klant streven we naar een maximale impact op basis van strategische keuzes. Bij MONDEA sta je dus zelf mee aan het roer, we gaan samen met jou aan de slag voor je beleidsplanning. We delen onze expertise met Baristaz - partner van sterke verenigingen. Zij kennen de wereld van verenigingen vanbinnen en vanbuiten. Ze begeleidden al heel wat verenigingen op tal van thema's. 

Expert Stijn is maar al te graag jullie aanspreekpunt. Met meer dan 20 jaar ervaring in de vrijetijdssector, weet hij precies wat jullie nodig hebben. Contacteer hem vrijblijvend via stijn.werbrouck@mondea.be 

Referenties

https://mondea.be/projectenlijst/ 

https://baristaz.be/onze-realisaties/

Meer info? 

www.mondea.be 

www.baristaz.be