[anysurfer.logo]

Decreet toerisme voor allen

Decreet toerisme voor allen

Jeugdtoerisme

Het decreet toerisme voor allen wil vakantie mogelijk maken voor iedereen. Zij zetten in op een 3-tal pijlers. Wij brengen er hier twee onder de aandacht omdat deze relevant zijn voor onze sector. Voor de erkenning en subsidiëring van dit decreet kan je bij Toerisme Vlaanderen terecht. Jeugdverblijven en sociaal-toeristische organisaties vallen onder het toepassingsgebied jeugd.

!! Opgelet dit decreet wordt momenteel herzien waardoor er in eerste instantie voor de sociaal toeristische organisaties veranderingen op til zijn. De plannen voor de subsidies aan sociaal- toeristische organisaties liggen op tafel maar kunnen pas definitief worden gestemd wanneer er een nieuwe regering is. Op heden schrijft men volop aan de uitvoeringsbesluiten maar is het dus wachten op een nieuwe regering alvorens er ook maar iets veranderd, daarnaast zal er ook sowieso een overgangsregeling zijn om iedereen de tijd te geven aan te passen aan de nieuwe regelgeving. We blijven jullie hierover op de hoogte houden. 

Erkenning en subsidiëring van de sociaal – toeristische organisaties (opgelet wetgeving onder constructie) 

Sociaal – toeristische organisaties maken werk van laagdrempelige vakanties. Deze organisaties zorgen ervoor dat kinderen en gezinnen die leven in armoede ook kunnen genieten van vakantie.

Erkenning

Organisaties kunnen bij Toerisme Vlaanderen aankloppen met de vraag erkend te worden als sociaal toeristische organisatie. Om erkend te worden als sociaal toeristische organisatie zijn er een aantal voorwaarden. Wie graag meer te weten komt over de voorwaarden van erkenning, de manier van aanvragen en wat je moet doen om je erkenning te behouden kan hier meer info vinden. 

Subsidies

Wie erkend werd als sociaal toeristische vereniging kan subsidies aanvragen voor het organiseren van vakanties voor personen die in armoede leven. Het gaat over terugbetaling van een aantal kosten (vervoerskosten, verblijfskosten en animatiekosten) en dit met een maximum van 75% van de totale kostprijs. Daarnaast kan men ook inzetten op subsidies voor een coördinator die instaat voor de organisatie van de vakanties. Om meer te weten over de voorwaarden voor subsidiëring kan je hier terecht

!! Opgelet dit onderdeel van het decreet zal als eerste wijzigen en dit waarschijnlijk al in 2019. Intussen weten we dat men aan de uitvoeringsbesluiten schrijft en dat men de beslissing wil nemen zodra er een nieuwe regering is. Je mag er dus van uit gaan dat bovenstaande regeling zal verdwijnen. Men werkt naar een nieuwe subsidiëring toe die de vorm zal aannemen van enveloppensubsidiëring. 

Erkenning en subsidiëring van jeugdverblijven

Erkenning

Alle centra of huizen die logies aanbieden, kunnen erkend worden, of ze nu uitgebaat worden door een privépersoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw. Ook wat de capaciteit betreft, is er geen minimum opgelegd. Er zijn wel een aantal erkenningscriteria:

Label jeugdtoerisme type A, B of C

Bovenop de erkenning kan Toerisme Vlaanderen ook een label Jeugdtoerisme toekennen aan een verblijf. Verblijfcentra die voornamelijk of uitsluitend gericht zijn op jeugdgroepen, kunnen een label jeugdtoerisme van de categorie jeugdverblijfcentrum type A, B of C bekomen. De voorwaarden zijn: 

  • per kalenderjaar zijn minimum 70% van de overnachtingen in het verblijf voor rekening van personen jonger dan 30 jaar
  • het verblijf voldoet aan de classificatienormen voor jeugdverblijfcentra type A, type B of type C 
Wil je meer te weten komen over dit label en de classificatienormen per type. Ga dan zeker eens naar deze brochure 

Subsidies

We maken voor jeugdverblijven vaak het onderscheid tussen de 2 decreten duidelijk door de opdeling:

Hier gaat het dus enkel over de infrastructuursubsidies. Voor welke infrastructuuraanpassingen je subsidies kan aanvragen verschilt van jaar tot jaar. De prioriteiten worden telkens opnieuw vastgelegd. 

EXTRA: naast deze subsidies voor infrastructuurwerken via het decreet Toerisme voor allen kan je als jeugdverblijf ook aankloppen bij Fonds Culturele Infrastructuur (FoCi). Beide subsidies gaan over infrastructuur maar de soort werken die gesubsidieerd worden zijn verschillend. 

Vragen of opmerkingen als jeugdverblijf over deze erkenning en subsidiëring ga ook zeker eens luisteren bij  Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT).