[anysurfer.logo]

Decreet Kinderopvang en Vrije Tijd

Decreet Kinderopvang en Vrije Tijd

Lokaal Jeugdbeleid - Recht op vrije tijd
kinderopvang

Reeds enkele legislaturen is onze Vlaamse Overheid op zoek naar een decreet dat de organisatie van buitenschoolse kinderopvang moet regelen. Dit decreet zit eraan te komen en zou 1 januari 2020 bij de start van de nieuwe lokale strategische meerjarenplannen van een gemeente van kracht moeten zijn. 

 In 2014 werd een Staten-Generaal georganiseerd door Kind & Gezin om de krijtlijnen van dit decreet vorm te geven. Daaruit vloeide een krijtlijnen nota waarop de Vlaamse Jeugdraad ook advies gaf. Sindsdien volgt de Vlaamse Jeugdraad en de Commissie Jeugdwerk van De Ambrassade dit van nabij op.

Dit decreet kan een impact hebben op de ondersteuning en de blik van een gemeente op alle lokale vrije tijdsactiviteiten. Dus ook op het jeugdwerk. Op dit moment is het nog wachten op nieuwe decreet teksten. Zodra die er zijn kan je hier de mogelijke impact voor jeugdorganisaties en het lokaal jeugdbeleid terug vinden.