[anysurfer.logo]

De patrimoniumtaks

De patrimoniumtaks

Zakelijk organisatiebeleid

De patrimoniumtaks, ook wel gekend als de taks op vzw's of taks tot vergoeding van de successierechten is een belasting waar vzw's, private stichtingen en internationale vzw's aan onderworpen worden. De taks werd in 1921 ingevoerd en moet compenseren dat deze rechtsvormen geen successierechten moeten betalen. Eind 2023 keurde de Kamer een hervorming van de patrimoniumtaks goed. 

Hoeveel moet je betalen?  

De taks kent een progressief tarief en is gebaseerd op alle eigendommen van de vzw en moet jaarlijks betaald worden. Concreet gaat het dus over de waarde van onroerende e roerende goederen, beleggingen, spaargeld, enzovoort. Werkingsmiddelen die tijdens het jaar gebruikt worden tellen niet mee. 

De volgende tarieven zijn van toepassing: 

  •  tot 50.000 euro: vrijgesteld 
  • 50.000,01 euro – 250.000 euro: 0,15% 
  • 250.000,01 euro – 500.000 euro: 0,30% 
  • > 500.000 euro: 0,45 %  

Naar analogie met de btw-regelgeving hebben enkele sectoren een gedeeltelijke vrijstelling. Onder andere dankzij het werk van de Vlaamse Jeugdraadkunnen ook jeugdorganisaties zich kunnen beroepen op deze vrijstelling.

Hoe zit het met de gedeeltelijke vrijstelling? 

Deze gedeeltelijke vrijstelling is gebaseerd op de vrijstelling voor btw, artikel 44§2,2°van het btw-wetboek. Het gaat om een gedeeltelijke vrijstelling omdat 62,3% van het patrimonium is vrijgesteld. Bij de berekening van de belasting wordt dus maar 37,7% van je patrimonium in rekening gebracht. In praktijk betekent dit dat het jeugdwerk is vrijgesteld tot een bedrag van 132 626 euro. 

De Vlaamse Jeugdraad, De Federatie en de Vlaamse Sportfederatie pleiten voor een volledige afschaffing van de patrimoniumtaks. Een taks op vermogen is zeker gerechtvaardigd indien dit vermogen een rechtstreekse verrijking van eigenaars of aandeelhouders, tot doel heeft. Maar jeugdorganisaties, sociaal-culturele, amateurkunsten-, sportorganisaties, hebben geen persoonlijke verrijking tot doel. Het is – integendeel – een investering in de gemeenschap. Bezittingen worden benut ten voordele van deelnemers, amateurkunstenaars, publieke sporters en jongeren. Hen daarop extra belasten, lijkt op een bestraffing van hun werking. Ons volledig standpunt kan je lezen op www.regulitis.be. 


Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk