[anysurfer.logo]

7 x inhoudelijke inspiratie voor je beleidsnota

7 x inhoudelijke inspiratie voor je beleidsnota

Beleidsnota 2026-2030

Op donderdag 22 februari kwamen we met 80 jeugdwerkers samen om te focussen richting de nieuwe beleidsnota’s van het jeugdwerk. De nieuwe beleidsperiode 2026-2023 lijkt nog ver weg en toch zijn we nu al aan het werken aan de nieuwe beleidsplannen. 

Welke thema’s, doelstellingen en acties nemen jeugdwerkorganisaties mee in hun eigen beleidsnota? Dag twee van de jeugdwerktweedaagse stond helemaal in teken van inspiratie.  Experten binnen en buiten de sector kwamen langs voor inspiratietalks. Je leest hier een kort verslag. 

“Inzetten op het groepsdynamische blijft gigantisch van belang. Superdiversiteit en heel wat uitdagingen maken dat er een grotere kans is op botsingen. Zaken uitspreken zodat rekening kan gehouden worden of zodat er gepast ondersteuning/bijstelling kan opgezet worden is cruciaal."

Mentaal welzijn

Elke Van Roy van Colruyt Group sprak over het belang van het welzijn van werknemers en hoe we hun veerkracht kunnen versterken. Ze vertelde dat het handiger is om problemen te voorkomen in plaats van ze achteraf te moeten oplossen.

Haar belangrijkste punten waren: 

 • Cultuur op het werk: het is belangrijk dat de waarden van een bedrijf/organisatie gericht zijn op persoonlijke groei en dat iedereen gelijke kansen krijgt. 
 • Ken jezelf: het is essentieel om te weten wie je bent, wat je zwakke punten zijn en hoe je kunt omgaan met veranderingen.
 • Ondersteuning: het is belangrijk om een netwerk te hebben van collega's en leidinggevenden die je kunnen helpen als dat nodig is. 

Een goed personeelsbeleid is cruciaal, en het moet flexibel zijn om aan de verschillende behoeften van werknemers te voldoen. Elk individu heeft immers andere vormen van ondersteuning nodig. Soms is het zelfs nodig om de omgeving aan te passen om bepaalde uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld door jonge werknemers of vrijwilligers te helpen bij infrastructuurproblemen of pestgedrag. Het is ook belangrijk voor mensen om tijd te nemen voor zelfreflectie, hoewel dit soms spannend kan zijn. Sterke leiders zijn essentieel, maar ze hebben de juiste training, intervisie en ondersteuning nodig om effectief met hun team te kunnen werken.

Tips

 1. Leer jezelf kennen: denk na over wie je bent en wat je nodig hebt.
 2. Begrijp anderen: als je een leidinggevende bent, probeer dan te begrijpen wat je teamleden doormaken.
 3. Zorg voor een goede sfeer op het werk: creëer een omgeving waar mensen zich veilig voelen om over hun problemen te praten. 


Internationalisering op de kaart van je organisatie

Hoe kan je internationale activiteiten en internationale samenwerking meer structureel inbedden in je organisatie? Niet als een extraatje, maar als een weloverwogen manier om de doelstellingen van je organisatie te bereiken en een echte meerwaarde te creëren?


Maak kennis met LAND inZICHT, de tool die internationalisering op de kaart van jouw organisatie zet. Verzamel collega’s, vrijwilligers en bestuursleden aan de tafel en ga samen op zoek naar hoe internationale activiteiten en samenwerking jullie organisatie kunnen versterken. Het resultaat? Een gedeelde strategische visie, concrete ideeën en een draagvlak binnen jouw organisatie om internationalisering naar the next level te brengen. LAND inZICHT vormt zo een kompas voor wie internationalisering in z’n beleidsplan wil inbouwen.

Hoe ga je te werk?

Jij brengt een team bijeen (beroepskrachten, vrijwilligers, het bestuur): al wie volgens jou betrokken moet zijn. LAND inZICHT loodst je doorheen een interactief en speels denkproces, vertrekkend vanuit de kern van je organisatie (je missie en beleidsdoelstellingen). Je gaat op zoek naar waar internationale activiteiten en internationale samenwerking voor jullie een meerwaarde kunnen zijn. Je eindigt met concrete ideeën voor internationale activiteiten en samenwerking, die echt een match zijn met wie je organisatie is en de doelstellingen die je als organisatie wil bereiken.  

Tips

 1. Ga stapje per stapje, want er komt best veel administratie en planlast bij kijken. Begin dus klein en vraag hulp aan Jint. 
 2. Je moet om internationaal te werken niet per se naar het buitenland. Je kan ook jongeren ontvangen in Vlaanderen of een event opzetten waarop buitenlandse partners welkom zijn. 
 3. De toolkit kan je downloaden en zelf uitvoeren of je kan je laten begeleiden door Jint. 

"Durf het klein zien.
Kijk naar wat je elke dag
al doet en waar je kan inhaken met een
mediawijze leerkans."

Hoe kan je inzetten op het de mediawijsheid en digitale veerkracht van de kinderen, jongeren en hun begeleiders?

Aurélie en Emmy van Mediawijs deelden in hun presentatie hoe Mediawijs zich de laatste jaren heeft gericht op kinderen en jongeren in hun vrije tijd, in plaats van alleen op school.

 Mediawijs hebben momenteel 4 grote thema’s waar ze rond werken: 

 • nieuws & informatie
 • online risico’s
 • digitale inclusie
 • maken & creëren. 
De focus van de presentatie tijdens de jeugdwerktweedaagse ligt bij digitale inclusie. Digitale inclusie heeft 4 ‘kapstokken’ (= voorwaarden): 

 • Toegang 
 • Vaardigheden
 • netwerk 
 • inclusion by design
De belangrijkste vragen om jezelf te stellen zijn: “wie bereiken we hier (met een bepaalde tool) niet mee? En wat kunnen we die doelgroep alsnog aanbieden?” De presentatie bood concrete voorbeelden van tools en initiatieven, zoals de mediacoachopleiding en diverse hulpmiddelen zoals affiches, een vriendenboekje en podcasts. 

Het verrassende element was het praktische gebruik van tools zoals het vriendenboekje, wat aantoonde dat de aangeboden middelen direct toepasbaar zijn op lokaal niveau. Het benadrukte ook dat er nog veel onbekendheid is over mediawijsheid en de beschikbare tools bij jeugdwerkers. Voor de toekomst van het jeugdwerk is het belangrijk om te erkennen dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van digitale inclusie, maar dat er ook een grote behoefte is aan het bekend maken van deze tools bij jeugdwerkers. Dus, blijf open staan voor nieuwe kansen en bouw voort op wat je al doet, en vergeet niet om de beschikbare middelen te delen met collega's en jongeren. 

“Nadenken over
vrijwilligers vraagt ons
om out of the box te beginnen denken."

Vrijwilligers als leidende figuren van je organisaties: soms makkelijker gezegd dan gedaan

Lise Clottens van Awel richtte haar inspiratietalk op de vraag hoe vrijwilligers op creatieve wijze kunnen worden betrokken/aangetrokken en hoe langduriger engagement kan worden bevorderd bij je jeugdwerkorganisatie.


Awel heeft na de COVID-19-pandemie nieuwe benaderingen onderzocht om vrijwilligers te werven en langer aan de organisatie te binden, aangezien de traditionele wervingsmethoden slechts 50% van hun gebruikelijke resultaten opleverden. Er werd specifiek gesproken over twee strategieën: externe samenwerkingen en het ontwikkelen van leiderschap bij vrijwilligers.

De nadruk lag op het inspireren van partners uit verschillende sectoren en het belang van het aantrekken en behouden van gemotiveerde vrijwilligers.
Opvallend was de grote toename van vrijwilligers bij Awel tijdens de coronacrisis, dankzij een sterke onderlinge bereidheid tot ondersteuning. Daarnaast werd benadrukt dat externe partners de waarde van betrokkenheid in jeugdwerk erkennen, wat interessante samenwerkingsmogelijkheden oplevert. 

Tips 

 1. Samenwerkingen met hogescholen voor studententrajecten is een boeiende piste om te onderzoeken 
 2. Het belang van vrijwilligersleiderschap en zelforganisatie kan niet genoeg benadrukt worden 
 3. Durf te werven in specifieke profielen die heel taakgericht zijn  

"Liever imperfect duurzaam met velen
dan perfect alleen"

Duurzaamheid: van je voetafdruk tot je handafdruk 

Dorien Verhavert, een vrijwillige klimaatcoach bij KlimaatContact vertelde over verschillende essentiële elementen voor het voeren van klimaatgesprekken, vooral met jongeren.

Ze benadrukte zes principes: luisteren, persoonlijke verhalen delen, ambivalentie omarmen, weerstand erkennen en hier flexibel mee omgaan, zaadjes planten voor verandering en goed voor jezelf zorgen.

Daarnaast besprak ze uitdagingen rond vegetarische/veganistische maaltijden (het ziet er vaak fancy uit waardoor jongeren niet weten wat ze eten en dus in weerstand gaan), mobiliteit, en het belang van duurzaamheid als organisatie. Dorien vertelde ook het belang van bewuste keuzes, zoals het reduceren van vliegreizen en het bevorderen van autodeelsystemen. 

Dorien benadrukte de noodzaak van een balans tussen duurzaamheid en de doelgroep, vooral bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Ze pleitte voor het creëren van draagvlak binnen organisaties, zelfs als klimaat geen prominente plaats heeft in beleidsnota’s. Het benoemen van imperfecties en streven naar verbetering werden als cruciaal beschouwd. Volgens Dorien kan je het best aan duurzaamheid werken als je het niet projectmatig doet maar echt inbed in VTE, werkt met een structureel plan en een indicator in je beleidsnota.

Tips

 1. Lees het boek 'De verborgen impact'
 2. Bekijk ook eens je ecologische handruk (ipv voetafdruk). Dat is de positieve impact die jij maakt op je omgeving: vrienden, familie, je netwerk; die impact en invloed is oneindig 

“Censureer jezelf niet
bij participatie,
jongeren kunnen meer dan je denkt en moeilijk
kan je uitleggen"

De stem van kinderen en jongeren versterken in je werking

De Scholierenkoepel werkt van, voor en door jongeren en trekt dit radicaal door. Het eigenaarschap ligt helemaal bij de jongeren zelf en zo schreven ze ook afgelopen jaar een meerjarenplan met een kerngroepje en een bredere jongerengroep. Hun bestuur is ook zeer bewust naar evenwicht toe samengesteld uit een grote meerderheid jongeren zodat ze zich veilig voelen om te spreken.

Kathleen (beroepskracht) en Lore (voorzitter) gaven tijdens de inspiratiesessie hun meerjarenplantraject en enkele concrete aanbevelingen en tips mee om die betrokkenheid van jongeren zo straf mogelijk te krijgen. Bv.; voer als team ook goed het gesprek over wat je nog tegenhoudt of kan helpen om de stem van jongeren volop mee te nemen: onderzoek je mogelijke weerstand. Jeugdwerk is uiteraard al goed bezig hierin, maar er is zeker nog groeimarge.

Denk ook na over hoe je jongeren betrekt: mee weten, de info krijgen is de absolute basisvoorwaarde om ook te kunnen mee beslissen, mee denken en mee doen. Niet elk traject vraagt van je jongeren én collega’s al die stappen, maar kies dan wel bewust welke stappen je wel of niet zet met je jongeren en bespreek dat ook met hen. Je kan ook in die stappen inzetten op de principes van deep democracy: als een minderheid het niet eens is met een bepaalde keuze, wat heeft die minderheid dan nodig om wel akkoord te gaan? Wat moet er daarvoor veranderen? Zo werk je aan draagvlak, diepgaandere gesprekken en zo creëer je ook het vertrouwen dat je een andere mening mag hebben. Die minderheidsmening zal zeker niet altijd gevolgd worden, maar die mag er wel zijn en daar zal ook rekening mee gehouden worden.

Tip

 1. als je net een stevige sessie hebt gehad met je jongeren, voorzie dan zeker een ludieke afsluiter of zorg voor een lichtere noot. Ook belangrijk: eten en drinken voorzien blijft werken als drempelverlager. 


“Inclusie is geen variapunt, maar het uitgangspunt van je organisatie.”

Inclusief en toegankelijk jeugdwerk, dát is het doel

Het jeugdwerk loopt op wereldniveau voorop wat betreft kwaliteit en vrijwilligerswerk, maar hoe komt het dat we rond inclusie en gelijke kansen blijven aanmodderen? We legden de vraag voor aan Beno Schraepen.

 Beno Schraepen is onderzoekscoördinator bij studiecentrum AP Hogeschool en werkte mee aan de onderzoeken ‘Vrije tijd als handicapsituatie’ en ‘Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen’. Hij is de auteur van het boek ‘excluses’.

Exclusie (= het tegenovergestelde van inclusie) zit in het DNA van onze samenleving. “Als Vlaanderen op zich niet inclusief is, dan zullen alle producten die uit deze samenleving voortkomen ook niet inclusief zijn.”

Als je een organisatie inclusief wilt maken, moet je op 5 jaar denken. Het is een proces. Je moet starten met de waarom, daarna de hoe en de wat. Nadien draait het allemaal om veranderingsmanagement.

“De meest inclusieve werkingen in Vlaanderen zijn de speelpleinwerkingen.
Zij zijn al zeker 20 jaar bezig met inclusie.”

Houd de volgende zaken in je achterhoofd wanneer je het proces naar een inclusieve organisatie doorloopt: 

 • Wanneer het belang (= de waarom) niet duidelijk is, ontstaat er weerstand 
 • Wanneer de visie niet duidelijk is, ontstaat er verwarring
 • Wanneer er geen consensus is, krijg je sabotage
 • Zonder plan is het chaos (plan = onze beleidsnota’s!)
 • Zonder middelen komt er frustratie
 • Zonder de juiste competenties, ontstaat er angst bij de mensen die aan inclusie werken. 

Is het jeugdwerk inclusief? 

Neen, Beno vertelt dat er vandaag drie manieren van werken naast elkaar bestaan: het doelgroepspecifieke jeugdwerk, het regulier jeugdwerk en het inclusieve jeugdwerk.

Welke troeven heeft het jeugdwerk volgens Beno in handen om meer inclusief te worden? 

 • Hoe jonger kinderen zijn, hoe minder problemen ze hebben met inclusie
 • De creativiteit is er, de mensen met kennis van veranderingsmanagement zijn er én de verbeeldingskracht is er, want je moet de toekomst kunnen verbeelden om er uiteindelijke te geraken.
 • De kracht van ons jeugdwerk zit lokaal. Inclusie start lokaal. 
Welke valkuilen ziet Beno? 

 • Continuïteit is belangrijk. En dat is soms moeilijk in het jeugdwerk. 
 • De meeste jeugdwerkvormen kennen een lange traditie. Voor nieuwere en vaak meer inclusieve jeugdwerkvormen is het veel moeilijker om uit het projectmatige te geraken.