[anysurfer.logo]

18 jaar basisvorming startende jeugdwerkers

18 jaar basisvorming startende jeugdwerkers

Competenties & talenten - Organisatiebeleid - #Jeugdwerkwerkt

De Ambrassade bestaat 10 jaar en daarom blikken we inhoudelijk terug op enkele zaken die we in beweging hebben gezet. In dit artikel lees je meer over de basisvorming startende jeugdwerkers. Waarom organiseren we dit al jaar en dag?

publicatie artikel: oktober 2022

Foto: Basisvorming startende jeugdwerkers 2021

Een beetje geschiedenis 10 jaar

De Ambrassade, 18 jaar Basisvorming startende Jeugdwerkers

De basisvorming startende jeugdwerkers gaat al sinds 2005 door. De eerste jaren werd die georganiseerd door Steunpunt Jeugd. Eén van de drie organisatie die samen met de Vlaamse Jeugdraad en VIP Jeugd in 2012 De Ambrassade werden. Op 11 oktober 2013 ging de eerste basisvorming door die door De Ambrassade zelf werd georganiseerd. 

Verschillende locaties, trainers en vormen

De basisvorming ging al op verschillende locaties door. Zo trokken we naar het Eerste Woord in Zottegem, GC De Markten in Brussel, t’ Kasteeltje in Wijgmaal, het Sleepwell Hostel in Brussel, Het Scoutshuis in Antwerpen en uiteraard De Ambrassade zelf.

Er passeerden ook heel wat trainers de revue. Zo stonden Freek Onzia, Mieke Dereymaeker, Han Van Noten, Hilde Langeraert, Timmy Boutsen, Toon Vanotterdijk, Michèle Bours, Fréderique Loonens, Jasmien Schutz, Lisa Franken  voor verschillende groepen startende jeugdwerkers.

De basisvorming ging ook door in heel wat vormenWe experimenteerden met meerdaagses, tweedaagses, losse vormingsdagen met of zonder terugkomdagen en zelfs een online corona-editie. Met steeds als doel om de vorm zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de deelnemende jeugdwerkers.  

Waarom een basisvorming?

Jeugdwerkers met diverse achtergronden en profielen

In het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel werken ongeveer 3200 beroepskrachten. Al die jeugdwerkers hebben verschillende achtergronden. Het is een misvatting dat al deze mensen de opleiding sociaal-cultureel werk achter de rug hebben. Bij een steekproef tijdens één van onze basisvormingen kwamen we op de volgende cijfers: Van de 25 deelnemers was slechts 12 procent afgestudeerd als sociaal-cultureel werker. De overige 88 procent behaalde andere of geen diploma(s).

We stelden hen ook de vraag of ze deelnamen aan een geattesteerd kadervormingstraject. Hier lagen de percentages veel hoger: Animator: 60%, Hoofdanimator: 32%, Instructeur 20%. Voor deze kleine steekproef kunnen we dus stellen dat er een grote instroom is van professionals in het jeugdwerk via vrijwillige engagementen en non-formele leertrajecten. Om alle startende professionals met diverse profielen en achtergronden goed te ondersteunen en voor te bereiden op een job in het jeugdwerk is een basisvorming voor startende jeugdwerkers dus essentieel.  

Foto: Basisvorming startende jeugdwerkers 2018

“Mooiste job ooit toch? Jongeren de tijd van hun leven geven en hen ondersteunen in hun persoonlijke groei"
Continuïteit versterken

Daarnaast zien we dat er heel wat uitval is in het jeugdwerk. Van de 98 deelnemers aan de basisvorming in 2021 en 2022 zijn 11 mensen al niet meer aan het werk bij de jeugdwerkorganisaties waarvoor ze tijdens de basisvorming startende jeugdwerkers werkten. Voor deze kleine steekproef geldt dus dat 11 procent zich heroriënteert binnen een termijn van 2 jaar.

De Ambrassade wil met de basisvorming de jeugdwerkorganisaties ondersteunen om de continuïteit binnen hun organisatie te versterken. Zo moeten zij niet iedere keer zelf investeren in uitleg geven over het jeugdwerklandschap, het belang van een missie en visie, een netwerk opbouwen binnen het jeugdwerk enzovoort. 

59 procent van de deelnemers die onze bevraging invulden ging ook akkoord met de stelling ‘Door het volgen van de basisvorming sta ik gemotiveerder in mijn job.’ Het volgen van de basisvorming kan er dus misschien ook aan bijdragen dat jeugdwerkers langer aan de slag blijven in hun organisatie. Om het met de woorden van een deelnemers te zeggen: “De verbinding met andere jeugdwerkers werkt immens aanstekelijk! Je merkt dat je niet alleen staat in je job, maar dat er zoveel mensen zijn met allemaal hetzelfde doel: jongeren de tijd van hun leven geven en hen ondersteunen in hun persoonlijke groei. Mooiste job ooit toch?”

De eerste stap naar het ondersteuningsaanbod van De Ambrassade

Via de basisvorming leren heel wat jeugdwerkers De Ambrassade voor het eerste goed kennen. Zo verlagen we de drempel om nadien deel te nemen aan ons andere ondersteuningsaanbod. Van de 98 deelnemers uit de edities van het voor- en najaar van 2021 en 2022 nam 53 procent al deel aan een ander aanbod van De Ambrassade. Zo zagen we hen terug tijdens collegagroepen, beleidswerkgroepen, De API-opleiding, allerlei werkgroepen, de Jeugdwerktweedaagse, Fourage, Ambras Terras en de nieuwjaarsreceptie!

Wat hebben de deelnemers geleerd?

Daar waren we zelf ook heel benieuwd naar! Daarom stelden we de vraag aan de 98 deelnemers uit de edities van het voor- en najaar van 2021 en 2022. ‘Wat was hen allemaal bijgebleven na die twee dagen vorming?’ Maar liefst 32 oud-deelnemers vulden enthousiast onze impactbevraging in.

“Buffertijd en e-mails verwerken staan nu standaard ingepland"
Workshop timemanagement als hoogtepunt

Een deelnemer quote: “Deze workshop bleef me het meeste bij en helpt me wekelijks bij het inplannen van mijn agenda. Zaken zoals buffertijd en e-mails verwerken staan nu standaard ingepland in mijn agenda. Een grote meerwaarde die absoluut meer rust creëert!”

Tijdens de tweede dag van de basisvorming staat er een workshop timemanagement op de planning. Uit onze bevraging blijkt dat de inhoud van deze workshop de deelnemers het hardst bij blijft. Maar liefst 75 procent gebruikt de tools en kennis die tijdens deze workshop werden aangereikt in hun werk. De grootste geleerde lessen die de deelnemers eruit haalden waren als volgt:

  • Plan altijd buffertijd in
  • Laat je mailbox en Teams geen volledige dag openstaan. Je bent afgeleid bij iedere melding. Ga hier een paar keer per dag naar kijken.
  • “Moet ik dat nu doen?” De Eisenhower matrix als hulpmiddel om prioriteiten te stellen 

“Leuk om andere mensen die in dezelfde schoenen staan te ontmoeten"
De basisvorming om een netwerk binnen het jeugdwerk op te bouwen

Quote: “Leuk om andere mensen die in dezelfde schoenen staan te ontmoeten én interessant om de verhalen van andere organisaties te horen.”

78 procent van de deelnemers gaat akkoord of helemaal akkoord met de stelling:

“Door het volgen van de basisvorming startende jeugdwerker voel ik me meer verbonden met de andere jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Brussel.”

Heel wat deelnemers legden connecties tijdens de twee vormingsdagen en kwamen elkaar nadien ergens anders opnieuw tegen. 20 van de 32 deelnemers die onze bevraging invulden zagen elkaar opnieuw tijdens een overleg, een vorming of onze nieuwjaarsreceptie. Daarnaast werkten 3 deelnemers ondertussen al samen aan een project en werden twee deelnemers later zelfs collega’s van elkaar. Of hoe de jeugdwerkwereld eigenlijk niet zo heel erg groot is.

We vroegen aan onze oud-deelnemers of ze iets meer of minder zijn gaan doen na het volgen van de vorming en ook hier kwamen een aantal antwoorden rond het versterken van hun netwerk binnen: “Ik ben meer gaan nadenken over het jeugdwerk als netwerk waar ik contact mee kan leggen en banden mee kan smeden.” En “Ik ben nog meer gaan inzetten op het in dialoog gaan met andere jeugdwerkers. Ik investeer meer in mijn netwerk".

“Active reviewing wordt na elke inhoudelijke blok gebruikt. Die gemeenschappelijke taal helpt om me er extra in te verdiepen"
Aangereikte methodieken gebruiken in eigen projecten en werkingen 

“Active reviewing wordt na elke inhoudelijke blok bij een vorming en na elke beleidsvergadering gebruikt. Handig dat hier een term op werd geplakt en een naam aan werd gegeven, want dat maakt het gemakkelijker om nu nog extra in te verdiepen.”

15 van de 32 deelnemers die de bevraging invulden gingen aan de slag met enkele van de methodieken die we tijdens de vorming gebruikten. De deelnemers verwijzen concreet naar de methodieken die we gebruikten tijdens de kennismaking, de groepsopdracht die we samen uitvoerden om het jeugdwerklandschap beter te leren kennen, de energizers, de reflectiemethodieken uit active reviewing en enkele gesprekstechnieken voor coaching.

Zo leren we van onze deelnemers dat het niet alleen belangrijk is om aandacht te besteden aan de inhoud die we brengen, maar ook aan de manier waarop we deze brengen! 

De toekomst?

We blijven de basisvorming startende jeugdwerkers twee keer per jaar aanbieden. Vanaf werkjaar 2023-2024 willen we graag nog eens experimenteren met een basisvorming mét overnachting. Veel deelnemers geven aan dat ze ervan overtuigd zijn dat dit het groepsgevoel ten goede komt. Bij de lancering van ons ondersteuningsaanbod voor het werkjaar 2023-2024 in september lees je er alles over!