[anysurfer.logo]

Werkdag: Mentaal welzijn, inclusie en integriteit in jeugdwerk

Werkdag: Mentaal welzijn, inclusie en integriteit in jeugdwerk

  |  26 MAART 2024 | 13:30-16:30

De Ambrassade organiseert een inspirerende werkdag waarbij het jeugdwerk de vertaalslag maakt over de thema's inclusie, mentaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag voor een zo goed mogelijk implementatie op lokaal niveau. 

Ook met het jeugdwerk moeten we kritisch naar onszelf kunnen kijken en zien hoe we mee een shift kunnen creëren. Een kind of jongere die zich goed voelt in de vrije tijd is een enorme buffer voor zorgen op vlak van mentaal welzijn. Een kind of jongere in een maatschappelijk kwetsbare positie vindt helaas niet altijd de weg naar een jeugdwerkplek of de jeugdwerkplek vindt de weg niet altijd tot bij kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Hoewel het een huzaren stukje is, hoewel er al heel veel uitdagingen op jullie afkomen en hoewel er ook al heel wat organisaties best veel kinderen en jongeren met een rugzakje bereiken is er blijvende ondersteuning nodig en hier en daar misschien wel een effort om zich te richten tot doelgroepspecifieke kinderen en jongeren om heel doelgericht bewust de drempel te verlagen en mee bruggenbouwer te zijn. 

Daarnaast is de blijvende uitdaging om te zoeken naar wie wat moet opnemen als het gaat om mentaal welzijn of wie wat moet doen bij een integriteitsschending. Er is heel wat aan het bewegen rond ‘ondersteuning’, maar als we nu voor ons als jeugdwerk strategisch gaan kijken van wie we wat zouden kunnen verwachten als het gaat om de thema’s: inclusie, mentaal welzijn en integriteit, dan kunnen we ook veel beter de ondersteuning daarop afstemmen. 

Doel van de dag 

Tijdens deze interactieve sessie zullen we gezamenlijk strategieën ontwikkelen. Wat kan je verwachten? 

 • Inspirerende uitwisselsessie: Deel jouw ervaringen en leer van anderen in dynamische groepsgesprekken.
 • Praktische strategieën: Ontwikkel concrete strategieën om lokale behoeften te identificeren en vrijwilligers optimaal te ondersteunen.
 • Netwerkmogelijkheden: Ontmoet gelijkgestemde jeugdwerkers en bouw waardevolle connecties en samenwerkingen op in het kader van je eigen beleidsnota of andere projecten.

Verwachtingen 

 • We splitsen de aanwezige jeugdwerkers op per werksoort (speelpleinen, jeugdwelzijnswerk, open jeugdwerk, vakantieorganisatie, jeugdwerkorganisatie participatie en informatie, cultuur educatieve jeugdwerkorganisatie, jeugdbeweging).
 • We brengen profielen, verwachtingen en ondersteuning in kaart.
 • We verdiepen ons niet inhoudelijk in de thema's.
 • We faciliteren, (niet creëren van bepaalde verwachtingen) en ondersteunen tweedelijnsorganisaties in het implementeren van verschillende tools (denk bijvoorbeeld aan het kader mentaal welzijn, www.komaf.be...) op lokaal niveau.

Lunch

Optioneel is er lunch voorzien vanaf 12u30. Vul dit aan in het inschrijfformulier.

We starten om 13u30 stipt met de werknamiddag.

Doelgroep

We nodigen jeugdwerkers (en nationale vrijwilligers) uit met een passie voor mentaal welzijn, inclusie en integriteit. Jouw actieve beleidsblik is nodig om deel te nemen aan deze boeiende dag. 

We vragen om maximaal met twee personen per organisatie aanwezig te zijn.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

gratis

 • 26 MAART 2024 | 13:30-16:30

Gerelateerde artikelen